Rozwój człowieka w każdej dziedzinie jest bardzo ważny. W odpowiedzi na to w XXI wieku aktywne są programy szkoleniowe w praktycznie każdej dziedzinie działalności. Czy to przypadek? Zdecydowanie nie. Pracownicy odpowiednio przeszkoleni, poszerzający swoje kompetencje, umiejętności, po prostu są lepszymi fachowcami, ekspertami w swoich dziedzinach. Innymi słowy, lepiej pracują. Takie kursy są również ważne w branży fotowoltaiki. Poniżej wyjaśniamy, czego dotyczą takie szkolenia i dlaczego warto brać w nich udział.

Co to jest szkolenie?

Szkolenie to inaczej proces nauczania, w którego czasie uczestnicy nabywają nowe umiejętności, kompetencje, sprawdzają się, mogą uzupełnić deficyty wiedzy w określonych dziedzinach życia. Szkolenie personelu może być realizowane, jako proces ciągły, systematyczny, np. cykliczne szkolenia pracowników co tydzień. Częściej jednak szkolenie personelu jest realizowane, jako jednorazowy udział pracowników w tematycznym (zwykle wielogodzinnym szkoleniu) z danej dziedziny, czy zagadnienia ważnego dla ich pracy.

Oferowane na rynku szkolenia mają charakter teoretyczny, praktyczny, mieszany. Szkolenia teoretyczne najczęściej są związane z przedstawieniem szkolonym przepisów prawa, wytycznych formalnych, dotyczących ich branży (np. szkolenie z przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie poprawy parametrów cieplnych budynków).

Kursy praktyczne są to konkretne warsztaty, gdzie prowadzący je pokazują praktyczne wykonanie określonych czynności. Takie szkolenia są zdaniem wielu najbardziej wartościowe. Poprzez udział w nich pracownicy wiedzą, jak co mają wykonać. Taki charakter mają np. szkolenia montażu instalacji, czy dozoru technicznego.

Duże zainteresowanie budzą również kursy mieszane. Program szkolenia jest rozbudowany, uwzględnia część teoretyczną i część warsztatową. Takie szkolenia mają miejsce np. wtedy, gdy uczestnicy w pierwszym dniu szkolenia poznają przepisy prawa, zasady działania mające zastosowanie do branży fotowoltaicznej, a w drugim dniu ćwiczą się z zakresu montażu instalacji.

Poprzez szkolenia, udział w nich uczestnicy mają możliwość nabycia konkretnych uprawnień zawodowych, np. uprawnienia instalatora systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie fotowoltaika – przegląd oferty

Informacje o takich zajęciach z fotowoltaiki w Polsce są bardzo bogate. W tym zakresie na polskim rynku takie nauki są prowadzone przez: prywatne osoby zajmujące się szkoleniami w tej branży, duże firmy, których jednym z profili działalności są szkolenia w tym zakresie (teoretyczne oraz praktyczne). Zwykle udział w nich jest płatny. Czasami można natknąć się na ofertę typu “fotowoltaika szkolenia bezpłatne 2018 – 2019”. Chodzi tutaj głównie o zajęcia, w których udział można poprzez dotację albo o rzeczywiście darmowe kursy, prowadzone przez wybrane firmy. Pierwsze taka darmowa oferta może budzić podejrzenia. Niepotrzebnie. Wielokrotnie liderzy rynku fotowoltaiki w Polsce organizują takie darmowe spotkania, szkolą w dziedzinie paneli, w ten sposób poznają nowych ludzi, budują z nimi relacje, jako z potencjalnymi odbiorcami, przyszłymi monterami swoich paneli.

Szeroki jest zakres terytorialny dostępności kursów skoncentrowanych wokół tego, czym jest fotowoltaika. Katowice, Kraków, Warszawa, Gdańsk to tylko niektóre miasta, w których działa przynajmniej kilka podmiotów, oferujących takie zajęcia.

Jaki jest zakres tematyczny takich szkoleń? Na pewno bardzo szeroki – są to typowe szkolenia OZE – gdzie dominuje aspekty prawny, finansowy, dotacyjny, praktyczny odnawialnych źródeł energii, ich walorów, przesłanek stosowania. Często jednak program szkolenia w tej dziedzinie jest zdominowany warsztatami. To nie dziwi. Zarówno uczestnicy kursów, jak i ich pracodawcy, którzy opłacają im koszt udziału, w tym zakresie oczekują przydatnych zajęć. Takich, dzięki którym pracownicy wrócą do swojego miejsca pracy przygotowani do wykonywania nowych, trudniejszych zadań.

Najpowszechniejsze tematycznie są kursy dotyczące systemów PV, instalacji PV, szeroko rozumianego dozoru technicznego, czy kursy zawodowe dla instalatora systemów fotowoltaicznych. Czasami program kursów przewiduje dodatkowe godziny zajęć, np. 2-3 na formułę otwartą, tj. dyskusje, w których czasie uczestnicy mogą zadawać pytania trenerom, czy dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Taka formuła zajęć również jest zasadna. To okazja do wymiany doświadczeń, skonsultowania na forum swoich problemów zawodowych.

Jaka jest wysokość kosztów szkolenia z fotowoltaiki?

To zależy. Na ostateczny koszt udziału w takim kursie wpływa jego charakter (praktyczny lub teoretyczny), a także długość trwania (ilość dni, godzin szkoleniowych). Inna stawka funkcjonuje, gdy kurs jest płacony dla jednego pracownika, a inny np. dla kilku osób z tej samej firmy.

Kursy z fotowoltaiki najczęściej są prowadzone w formule jednego dnia. Kursy z zakresu systemów pv, czy instalacji pv, gdy mają charakter teoretyczny i praktyczny mogą trwać 2 dni.

Jeśli szkolenie (fotowoltaika jako przedmiot zajęć) trwa tylko jeden dzień, to opłata uczestnictwa nie przekracza zwykle 1000 zł. Przeciwnie udział w takim szkoleniu (nawet o postaci teoretyczno – praktycznej) można wykupić już za 600 – 900 zł. Jeśli na takie szkolenie firma wyśle kilku pracowników, chociaż 4 i więcej może liczyć na dodatkowy rabat, np. 30% na łącznej wartości opłaty za szkolenie tych osób.

Inna stawka funkcjonuje przy szkoleniach nie z systemów pv, czy innych, ale przy kursach mocno praktycznych. Chodzi tutaj głównie o kursy, po których ukończeniu jest egzamin, a uczestnicy nabywają prawo do wykonywania zawodu montera instalacji fotowoltaicznych. Takie kursy prowadzą trenerzy teoretycy, ale i mający bogate doświadczenie w pracy zawodowej – montażu paneli, ich naprawie, doborze. W czasie takich kursów dominują warsztaty. Szkoleni spędzają czas na samodzielnym wykonywaniu (pod kierunkiem trenerów) czynności zawodowych. Przykładowo, nabywają doświadczenie w montażu paneli na wysokościach. Cena takich kursów jest podwyższona. Dlaczego? Raz trenerzy, prowadzący takie zajęcia, oczekują wyższe wynagrodzenia za godzinę treningu. Po drugie organizatorzy zajęć muszą także zapewnić uczestnikom dostęp do dodatkowej przestrzeni, sprzętu, a to również generuje dodatkowe koszty. Po trzecie ten kurs kończy egzamin, potwierdzający nabywane kompetencje. Organizatorzy muszą więc trenerom w zakresie instalacji fotowoltaicznych również zapłacić za jego przeprowadzenie, sprawdzenie, obsługę dokumentacyjną arkuszy, wystawienie zaświadczeń itp. W dziedzinie fotowoltaiki kursy zawodowe, zakończone egzaminem są więc najdroższe. Informacje rynkowe na temat ceny uczestnictwa w nich są różne. Cena ta jednak wynosi od 1000 zł – 1500 zł. W przypadku wysłania na taki kurs kilku pracowników cena jest niższa, ale tylko nieznacznie (np. o 100 zł).

Podsumowanie: Zalety wysłania pracowników firmy na kursy z zakresu fotowoltaiki

Znając istotę kursów z zakresu fotowoltaiki, informacje rynkowe na ten temat, trzeba podjąć próbę oceny, czy warto wysyłać pracowników na takie zajęcia. Co dzięki nim mogą uzyskać? Co uzyska szef, który deleguje na nie swoich pracowników? To oczywiście temat rzeka, a ostateczny skutek udziału w takim kursie zależy też od zaangażowania szkolonych, czy formuły zajęć, trenerów.

Na ogół jednak przedsiębiorca, delegując pracowników na takie szkolenie, może:

  • odliczyć koszty wykupienia kursów, można je zaliczyć do kategorii kosztów uzyskania przychodu w firmie, co przełoży się na zapłatę mniejszego podatku dochodowego z danego miesiąca,
  • podnieść profesjonalizm swojej firmy, wiarygodność w oczach klientów, inwestorów, np. publikując na swojej stronie www. certyfikaty, potwierdzające udział w kursach jego monterów,
  • poprawić jakość pracy zatrudnionych w swojej firmie, pracownicy w czasie kursów nabywają nowe umiejętności, wskazówki, techniki pracy, które mogą stosować na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy,
  • wpłynąć na satysfakcję z pracy zatrudnionych, w czasie kursów pracownicy mają okazję zapytać trenerów – ekspertów o pewne problemy w ich pracy zawodowej, podzielić się swoimi doświadczeniami, często powracają z “gotowymi rozwiązaniami” swoich dotychczasowych problemów, np. z montażem paneli słonecznych od określonej firmy w terenie z cieniem.

Dla samych pracowników takie kursy z fotowoltaiki są również ważne. Nabywają w ich czasie doświadczenie, doskonalą swoją wiedzę w zakresie aktualnych technik, narzędzi, materiałów pracy. Wyjazd na szkolenie z fotowoltaiki, zwłaszcza do innej miejscowości, dużego miasta, to także forma rozrywki, integracji w zespole, odskocznia od szarej rutyny. Pracownicy po powrocie z takich kursów mają często nowe, czy zaktualizowane uprawnienia, np. monterów instalacji fotowoltaicznych. Czują się bardziej docenieni w pracy, kiedy pracodawca inwestuje w nich, rozwija ich kompetencje.

Na zakończenie warto dodać, że rynek instalacji fotowoltaicznych cały czas rośnie. Tym samym wzrasta konkurencja wśród firm, trudniących się w montażu paneli fotowoltaicznych. Posiadanie personelu odpowiednio wyszkolonego, aktualizującego swoją wiedzę w tej branży może się okazać dobrą strategią na budowanie przewagi konkurencyjnej.