Osób zainteresowanych energią odnawialną ciągle przybywa, a szczególnie popularne stało się korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. Pojawia się jednak pytanie: czy możliwe jest magazynowanie powstałej energii?

Tak – w tym celu wykorzystuje się magazyny energii do fotowoltaiki. O tym, jak działa magazyn energii dla fotowoltaiki i dlaczego warto magazynować energię, przeczytasz w artykule.

Jak działa magazyn energii?

W przypadku instalacji fotowoltaicznej energia, którą zgromadziły panele fotowoltaiczne, zostaje przesłana do akumulatorów. Następuje w ten sposób przepływ prądu przez celę akumulatora. W tym procesie ważnym elementem jest także separator. To właśnie przez niego jony litu przechodzą z katody (formy metalu) do anod (elektroda). Następnie zostają one przygotowane do magazynowania – dzieje się to poprzez osadzenie jonów pomiędzy warstwami struktury magazynującej. W taki więc sposób, elektrochemiczny proces zachowuje energię na dłużej i pozwala wykorzystać moc w wyznaczonym przez użytkownika czasie.

Jak jednak pobrać zmagazynowaną w magazynie energię?

W urządzeniu, jakim jest magazyn energii do fotowoltaiki, następuje odwrotność działania – jony litu przemieszczają się z powrotem do katody, a tym samym umożliwiają przepływ energii. Ta w formie prądu może być wykorzystywana do potrzeb gospodarstwa domowego.

Cały wyżej opisany proces wspiera Battery Management System, który odpowiada za weryfikację odpowiedniego napięcia, czy stanu naładowania magazynu. Kontroluje, aby przejmowanie i oddawanie energii nie niszczyło akumulatora – sprawdza możliwości przesyłowe i nie dopuszcza do np. przegrzania. Dzięki temu magazyn energii jest w stanie pracować efektywnie nawet do 20 lat!

 

Dlaczego warto magazynować energię wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne?

Efektywność instalacji fotowoltaicznej jest zależna od okresów, w których świeci słońce. Kiedy energii produkowanej jest najwięcej (czyli w godzinach popołudniowych między 12:00, a 13:00) zazwyczaj domowników nie ma w budynku. Kiedy natomiast w największym stopniu korzystają z prądu – rano lub w godzinach popołudniowo-wieczornych – energia nie jest produkowana w wystarczający sposób. Jest to codzienna sytuacja, która najlepiej obrazuje potrzebę zastosowania magazynu energii.

Mając magazyn energii, zgromadzoną w nim energię możemy wykorzystać w godzinach większego zużycia energii np. wieczorem, gdy panele nie są w stanie już wyprodukować potrzebnej ilości.


Fot. Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii w słoneczny dzień w godzinach południowych / Źródło: Pixabay.

W analogicznej sytuacji, bez magazynu energii prąd wytworzony przez fotowoltaikę sprzedaje się do sieci, aby później móc go odkupić w koniecznym czasie. W tym wypadku należy jednak zwrócić uwagę na poziom opłacalności takiego działania – w grę wchodzą bowiem opłaty przesyłowe. Istotny jest także fakt, że użytkownik sprzedaje nadwyżkę do zakładu energetycznego po koszcie Rynku Dnia Następnego, który nie zawsze jest korzystny.

Ze względu na szybki wzrost liczby instalacji fotowoltaicznej, a równocześnie ograniczone możliwości przesyłu energii, 1 kwietnia 2022 roku zaczęły funkcjonować przepisy na temat net-billingu. To system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta. Polega na indywidualnym rozróżnieniu w rozliczaniu wartości (a nie ilości) energii elektrycznej – tej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz energii elektrycznej pobieranej z tej sieci. Rozliczenia oparte są na ustalonej wartości energii, określonej według ceny rynkowej z Rynku Dnia Następnego.

System rozliczeń net-billing to więc zachęta rządu dla prosumentów do większej autokonsumpcji energii. W innym wypadku, w pewnym momencie mogłoby dojść do sytuacji, w której instalacji fotowoltaicznych byłoby tak dużo, że sieci napięcia mogłyby nie udźwignąć przepływu prądu, a tym samym przyłączanie do sieci kolejnych instalacji stałoby się niemożliwe.

Tak więc nie dość, że magazyny energii to urządzenia, które pozwalają rozdysponowywać energią użytkownikowi według potrzeb, to jeszcze wpływają na stabilność sieci energetycznej. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na coraz częstsze problemy napięciowe, które prowadzą do wyłączania się instalacji fotowoltaicznych. I mimo że wykonywane są remonty linii przesyłowych w kraju, to tempo tych prac nie jest adekwatne do pojawiania się kolejnych instalacji wykorzystujących OZE.

Magazyny energii oraz inne elementy niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej możesz nabyć w hurtowni https://swatt.pl/pl/58-fotowoltaika, która jest autorem powyższego artykułu.

Fot. Tytułowe, źródło: Pixabay.