Burzliwy rok 2021 wita nas kolejnymi, coraz bardziej słonecznymi miesiącami. Warto przy tej okazji wiedzieć, że fotowoltaika wciąż jest dobrą inwestycją! Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych również nadal trwa i w 2021 mamy duże szanse na to, by uzyskać pomoc od państwa. Systemy fotowoltaiczne ocenia się jako korzystną finansowo inwestycję dla osób fizycznych. To również korzystna zmiana dla środowiska. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do tekstu niżej. Wszystko, co musisz wiedzieć na temat fotowoltaiki i dofinansowania!

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Dużo się mówi o obniżeniu rachunków za prąd. To właśnie ten czynnik jest uznawany za główny argument za tym, by zdecydować się na wyposażenie swojego domu w system fotowoltaiczny. Tymczasem nie tylko o rachunki za prąd tutaj chodzi. Na razie jest to wręcz utopijne marzenie ekologów, jednak pozyskiwanie energii elektrycznej z OZE to duży krok w kierunku zaprzestania eksploatacji Ziemi ze wszystkich jej dóbr i zasobów. Dlaczego jeszcze warto inwestować w fotowoltaikę?

 • Chociaż budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej to duży wydatek, po uzyskaniu dotacji odchodzi nam część kosztów. Dodatkowo, dzięki fotowoltaice, nie musimy już troszczyć się o zaplatę rachunków za prąd, które będą znacznie niższe lub w ogóle przestaną się pojawiać. Przynajmniej przez pewne miesiące w roku.
 • Przyłączenie mikroinstalacji do siecie elektroenergetycznej umożliwia m. in. magazynowanie nadmiaru pozyskanej energii oraz odbieranie tej energii w terminie do 12 miesięcy. Jedynym warunkiem jest uwzględnienie niewielkiego upustu, który jest swego rodzaju podatkiem VAT od możliwości, jakie daje nam przyłącze do sieci ogólnej.
 • Panele fotowoltaiczne na dachu domu automatycznie podnoszą jego wartość. Rynek nieruchomości prawdopodobnie przejdzie teraz spore przeobrażenie i takie elementy mogą okazać się korzystną inwestycją.
 • Instalacja fotowoltaiczna znacznie przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych odpadów do atmosfery. Tym samym mamy możliwość poprawienia jakości powietrza, którym oddychamy i którym będą oddychać nasze dzieci.
 • Mikroinstalacja oraz samodzielna elektrownia słoneczna to systemy, który działają bez naszej ingerencji. Dobrze zamontowany system fotowoltaiczny w ogóle nie będzie wymagał od nas żadnego nadzoru.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Odnawialne źródła energii w Polsce

Nie będziemy tutaj przytaczać historii Polski, ale zapewne każdy z Was orientuje się nieco, z jaką rzeczywistością zmagała się Polska na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Podczas gdy inne państwa rozwijały się, nasze społeczeństwo musiało zbierać się po wojnie, a później także po realiach Polski Ludowej. Stąd dzisiaj OZE w Polsce przekracza zaledwie 11%. To i tak więcej niż przed laty, natomiast statystyczna norma w UE wynosi 20%. Co więcej, narzucono nam sięgnięcie 15% pozyskiwanej energii z OZE do roku 2020.

Unia Europejska nie żałuje dotacji, natomiast bardzo pilnuje swoich zasad i lubi nakładać kary na państwa, które nie chcą się dostosować do przyjętych norm. Tak wygląda geneza licznych projektów państwowych, które mają na celu dość poważne zmiany. Włączenie do nich zwykłych osób fizycznych, czyli właścicieli domów, najprościej mówiąc, daje największe szanse na powszechny wzrost wykorzystywania OZE.

Dlaczego państwo oferuje projekty dofinansowania fotowoltaiki?

Na to pytanie można znaleźć odpowiedź już w akapicie wyżej. Następujące programy dofinansowania fotowoltaiki, z których program Mój Prąd jest tym najmłodszym, mają na celu zachęcić społeczeństwo do realnego wykorzystywania OZE w codziennym życiu.

Programy dotacyjne obejmują nie tylko panele fotowoltaiczne i budowę instalacji. Zarówno program Czyste Powietrze, jak i program Prosument, skupiają się również na ekologicznym pozyskiwaniu energii cieplnej i ograniczeniu emisji szkodliwych odpadów do środowiska. Oczywiście, nie dzieje się tak wyłącznie z pobudek ideologicznych. Zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, Polska musi mocno nadgonić z budową Odnawialnych Źródeł Energii.

Fotowoltaika: koszt budowy instalacji dla domu

Wokół kosztów fotowoltaiki toczy się najwięcej dyskusji. Właściwie wyróżniamy 2 typu instalacji fotowoltaicznych.

 • Mikroinstalacje, które mają mniejszą moc, ale również znacznie mniej kosztują. Koszt budowy mikroinstalacji wynosi około 10 tys. złotych. Taki system działa jako element częściowo niezależny, ponieważ gospodarstwo domowe jest podłączone do sieci elektroenergetycznej i stamtąd czerpie część energii.
 • Samodzielne instalacje, tzw. elektrownie słoneczne. To duże, bardzo wydajne instalacje fotowoltaiczne, których koszt może przekraczać nawet 30 tys. złotych. Takie instalacje mogą działać bez przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Tysiące złotych, bez względu na rodzaj instalacji, trzeba wydać praktycznie za jednym razem. Nic dziwnego zatem, że większość osób musi skorzystać z kredytu lub dofinansowania. To ważne, by na instalacji fotowoltaicznej nie oszczędzać. Głównie panele fotowoltaiczne, ale również inne elementy systemu, odpowiadają za jego trwałość i wydajność. Czyli im lepszy system, tym bardziej się to opłaca. Wtedy mamy również gwarancję na dłuższy czas.

Dotacje na fotowoltaikę

Dotacje na fotowoltaikę

Koszt pozyskiwania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii, a właściwie jednorazowy koszt, potrafi mocno zniechęcić do budowy instalacji fotowoltaicznych. Mało kto ma kilka tysięcy od tak, by zainwestować w projekt stosunkowo młody w Polsce. Do niedawna nie traktowano jej jako elementu domów mieszkalnych. Dzisiaj systemy fotowoltaiczne stają się coraz powszechniejsze. Jakie dotacje na fotowoltaikę możemy otrzymać od państwa?

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest projektem na całą Polskę. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twój dom, możesz złożyć wniosek. Nabór wniosków trwa aż do 2027 roku! Program ma być realizowany aż do roku 2029 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Miejsca składania wniosków to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wszelkich szczegółowych informacji z tego zakresu również udzieli Ci WFOŚiGW, a jeśli chcesz poznać WSZYSTKIE szczegóły na temat tego projektu, zajrzyj na stronę NFOŚiGW.gov.pl. Tymczasem podrzucamy przydatne wiadomości w pigułce.

„Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne (cytat ze strony NFOŚiGW).”

Program Czyste Powietrze oferuje 2 rodzaje pomocy: dotację lub pożyczkę na system fotowoltaiczny. Obie formy są naprawdę korzystne.

 • Osoba fizyczna może ubiegać się o dotację, inwestując w fotowoltaikę, której koszt nie będzie przekraczał 53 tys. złotych.
 • Kwota dotacji jest również uzależniona od dochodów osób wnioskujących.
 • Program Czyste Powietrze określa minimalny koszt dotacji, by wniosek mógł zostać zakwalifikowany. Próg wynosi 7 tys. złotych.
 • Ważna informacja: nie można inwestować w fotowoltaikę przed złożeniem wniosku do programu Czyste Powietrze. Inaczej niż inne dotacje, program Czyste Powietrze NIE oferuje dofinansowania PO montażu fotowoltaiki.

Prosument 2

Program Prosument 2 to już kontynuacja programu, który zakończył się w roku 2014. To jeden z pierwszych projektów dotacyjnych, jakie się pojawiły w Polsce. Prosument 2 przewiduje termin zakończenia dotacji na 2022 rok. Ważną informacją jest tutaj również to, że Prosument dofinansowuje instalacje fotowoltaiczne do 40 kW. Inaczej zatem, niż program Czyste Powietrze, który nie stawiał ograniczeń tego typu. Co jeszcze można powiedzieć o tej formie pomocy?

 • Program Prosument 2 umożliwia uzyskanie dotacji nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla spółdzielni mieszkaniowych. Na pomoc mają zatem także mieszkańcy domów wielorodzinnych.
 • Środki i pożyczki udzielane są za pośrednictwem WFOŚiGW oraz za pośrednictwem banków, które podpisały specjalną umowę. Z łatwością się o tym dowiesz, kontaktując się z urzędem lub swoim bankiem telefonicznie lub osobiście.

Jak podają informacje na stronie NFOŚiGW, program Prosument ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Działalność z ramienia projektu, ma za zadanie podnosić w społeczeństwie świadomość znaczenia OZE dla jakości naszego życia na Ziemi. Dotacje i korzystne pożyczki za sprawą programu Prosument 2 mają na celu rozpowszechnianie postawy funkcjonowania w zgodzie z dobrem środowiska.

UWAGA: Nabór wniosków na rzecz dofinansowania i pożyczki z ramienia programu Prosument 2 jest obecnie zakończony. Warto monitorować aktualne statusy na stronie NFOŚiGW.

Mój Prąd

Najpopularniejszy program dofinansowania na fotowoltaikę to właśnie inicjatywa rządowa Mój Prąd. 13 stycznia 2020 roku ruszył już drugi nabór wniosków na dotację z programu Mój Prąd, czyli 5000 plus do instalacji fotowoltaicznej. Zasady działania programu Mój Prąd są podobne do pozostałych. W odróżnieniu jednak od inicjatywy Czyste Powietrze, w zasadach programu Mój Prąd znajdują się nieco inne wytyczne.

 • Uczestnikami programu Mój Prąd mogą stać się osoby, które planują budowę instalacji na potrzeby własne. Nie mogą to być zatem firmy i przedsiębiorstwa.
 • Uczestnicy programu Mój Prąd mają szansę na dotację do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej, a więc takiej, która nie przekracza mocy 10 kW.
 • Rząd zwraca 50% kosztów budowy instalacji, co w praktyce oznacza sławne 5000 zł, które dało początek potocznej nazwie 5000 plus dla programu Mój Prąd.
 • Aktualny nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2020 roku i zakończy się z dniem 18 grudnia 2020.
 • Kwota dofinansowania, jaką państwo ogólnie przeznaczyło na ten cel wynosi 900 milionów złotych.

Działanie programu Mój Prąd w minionym roku osiągnęło sukces jako główne dofinansowanie na fotowoltaikę w 2019. Co ciekawe, wiele osób zdecydowało się na budowę większych instalacji, oczywiście nie przekraczających 10 kW, ale generujących wyższe koszty budowy. Średni koszt nowopowstałych instalacji fotowoltaicznych wyniósł w zeszłym roku około 25 tysięcy złotych. Ludzie podeszli do nowej inicjatywy rządu chętnie, jednak wciąż pozostało sporo środków do wykorzystania. Wiele osób ma jeszcze szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosków z ramienia Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ważne: Opiekunem programu Mój Prąd jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez względu na miejsce zamieszkania każdy chętny na nabór wniosków jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wnioski można wysyłać drogą pocztową lub elektroniczną. Klasycznie można składać je również osobiście. Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub klikając w powyższy odnośnik.

Dotacje regionalne

Zaznaczamy, że nie można skorzystać z kilku dotacji, a należy wybrać jeden program. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by starać się o dotację w różnych miejscach i zrezygnować z wniosku, kiedy otrzyma się pozytywną weryfikację z jednego projektu. Bardzo dobrym pomysłem jest zasięgnięcie informacji w urzędzie miasta. Poszczególne miasta podlegają pod wojewódzkie programy dotacyjne. Być może uda Ci się znaleźć korzystny program dla siebie.

Dotacje regionalne są tymi projektami, o których mniej się mówi. Czyste Powietrze, czy Mój Prąd to programy, które zna każdy. To również pierwsze projekty, w związku z którymi osoby fizyczne wysyłają swoje wnioski. Siłą rzeczy zainteresowanie projektami regionalnymi jest mniejsze, a pieniądze na ten cel są spore. Szansa na dużą dotację w ten sposób jest więc możliwa.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie fotowoltaiki?

O dotację na systemy fotowoltaiczne mogą ubiegać się przede wszystkim osoby fizyczne. W praktyce chodzi oczywiście o właścicieli gospodarstw domowych. To głównie do nich kierowane są finansowe zachęty ze strony rządu. Poniżej przytoczymy sobie główne wymagania dotyczące dotacji budowy instalacji fotowoltaicznej.

 • Skorzystać można wyłącznie z 1 programu dofinansowania do fotowoltaiki.
 • Okres korzystnego kredytowania z ramienia projektów Czyste Powietrze, Prosument oraz Mój Prąd nie może przekraczać 15 lat.
 • Dotacja na budowę systemu jest z reguły przeznaczona dla gospodarstw indywidualnych.
 • Warunkiem przyjęcia wniosku o dotację jest złożenie go zgodnie z zasadami i w terminie.

Składanie wniosków i oczekiwanie na rozpatrzenie może trochę potrwać, a o dotację nie jest aż tak łatwo. Z pewnością jednak pomocne okaże się postępowanie zgodnie z instrukcjami. Wszystkie szczegóły kryteriów dofinansowania są oczywiście na zaufanej stronie NFOŚiGW.

Dotacje fotowoltaiczne dla firm?

Dotacje fotowoltaiczne dla firm?

Program Mój Prąd oraz pozostałe głośne inicjatywy dla indywidualnych gospodarstw domowych z reguły nie obejmują firm i przedsiębiorstw. Również nad tym prowadzone są prace i z czasem pojawią się nowe możliwości, które będą stanowić wsparcie również dla właścicieli firm. Tymczasem nie jest dostępny konkretny program. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na wsparcie.

O dofinansowania dla potencjalnych inwestorów starają się sami producenci paneli fotowoltaicznych i firmy z fotowoltaiką związane. Wiadomo, że takie działanie generuje dla nich zysk. Firmy są bardzo dobrym klientem, ponieważ zwykle mają duże zapotrzebowanie na prąd. Rachunki za prąd w dużych przedsiębiorstwach są naprawdę wysokie. A zgodnie z zasadą opłacalności fotowoltaiki: im więcej prądu zużywamy, tym bardziej opłaca się zainstalować fotowoltaikę na terenie swojego domu, czy działalności.

Zatem, chociaż przedsiębiorcy nie przysługuje żaden popularny program, nie jest powiedziane, że nie uzyska korzystnego kredytu lub wsparcia ze strony różnych instytucji. Zwłaszcza teraz, w dobie epidemii, istotne jest to, by szukać oszczędności, starając się jednocześnie zapewnić stanowiska pracy ludziom. Ekologiczny prąd może przydać się społeczeństwu bardziej, niż nam się to wydaje.

Instalacje fotowoltaiczne, czy są opłacalne dla każdego?

Odkąd temat fotowoltaika dotacje nie schodzi z pierwszych stron internetowych serwisów, rozpoczęto wiele dyskusji na temat opłacalności fotowoltaiki. Wbrew pozorom dyskusje nie dotyczą wyłącznie dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, ale głównie jej opłacalności. Pojawiają się głównie 2 kwestie.

 • Jakie panele fotowoltaiczne oraz pozostałe elementy systemu wybrać, by system fotowoltaiczny był w stanie zasilić gospodarstwo domowe?
 • Czy budowa instalacji fotowoltaicznej dla domu ma sens?

Na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy już sobie w tym artykule. Zresztą w doborze odpowiednich materiałów zawsze pomaga firma wykonawcza, której również zależy na tym, by podlegająca gwarancji instalacja działała jak najdłużej. Co się zaś tyczy opłacalności, uwagę zwracają komentarze w stylu: W Polsce panele słoneczne nie mają racji bytu. Nie jest to prawdą. Odnawialne Źródła Energii zawsze będą bardziej opłacalne, bo stajemy się dzięki temu niezależni od cen energii elektrycznej, czy cieplnej od dostawcy. Nawet mała instalacja fotowoltaiczna jest dobrym pomysłem i rozsądną inwestycją na przyszłość. Zwłaszcza z dofinansowaniem.

Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie bardzo małe gospodarstwa domowe, najczęściej jednoosobowe. Osoba, która zużywa znikome ilości prądu, nie odczuje pozytywnych zmian, bo jej rachunki za prąd są… niskie. Jednak im więcej prądu zużywasz, tym bardziej opłaca Ci się instalacja fotowoltaiczna w domu. Warto to przemyśleć, póki jest dostępne dofinansowanie fotowoltaiczne, ponieważ rachunki za energię elektryczną mają stopniowo wzrastać do bardzo wysokiego poziomu.

Co wpływa na pracę paneli fotowoltaicznych?

Na pracę paneli fotowoltaicznych wpływa wiele czynników. Wbrew pozorom nie jest to tylko słońce lub jego brak. System działa najlepiej, kiedy niebo jest lekko zachmurzone. Bezpośrednie promienie słoneczne doprowadzają do przegrzewania paneli i osłabiania ich wydajności. Z tego względu tak dużo wagi przykłada się do materiałów, które tworzą fotowoltaikę.

Przyszłość fotowoltaiki

Na koniec podzielimy się jeszcze bardzo pozytywnymi informacjami. Otóż nieustannie trwają prace nad fotowoltaiką, m. in. nad panelami fotowoltaicznymi, które są głównym budulcem systemu. Dla nas, zwykłych ludzi, są to ważne działania, ponieważ doprowadzają do stopniowego obniżania kosztów fotowoltaiki. Wydajność instalacji fotowoltaicznej stale wzrasta, a koszt budowy maleje. Wygląda na to, że przyszłość dla Odnawialnych Źródeł Energii i dla nas, użytkowników, maluje się w pozytywnych barwach!

Zdjęcia pochodzą z serwisu Pixabay.pl