Program rządowy Mój Prąd został chętnie przyjęty przez społeczeństwo i obecnie trwa już drugi nabór wniosków na rzecz programu Mój Prąd. Dzięki temu wszystkie osoby wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby mają szansę na połowę dofinansowania do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jak złożyć wniosek i jak wyglądają zasady działania programu Mój Prąd: te informacje znajdziesz niżej!

Projekt Mój Prąd w 2019 r.

W ubiegłym roku program Mój Prąd był nowością. Dokładnie 23 lipca wprowadzono w życie bardzo znany dzisiaj projekt dofinansowania fotowoltaiki. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie i wszystko wskazuje na to, że udane. Pierwszy nabór wniosków trwał od 30 sierpnia do 30 grudnia ubiegłego roku i obecnie jest już zakończony. Aktualnie jesteśmy w trakcie drugiego naboru i możemy słyszeć już o pierwszych efektach programu.

Pierwsze wnioski wpływały już w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu działania programu w ubiegłym roku. Mimo dużego zainteresowania wciąż dostępna jest spora suma pieniędzy z budżetu opiewającego na miliard złotych. Dzięki temu na dotację wciąż szanse ma wiele osób. Co ciekawe, bardzo wielu beneficjentów zdecydowało się na budowę instalacji o większej mocy, niż takiej, która idealnie wpisze się w 50% zwrot w ramach dofinansowania. Inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna nawet bez dotacji.

Dlaczego państwo przeznacza dotacje na fotowoltaikę?

Polska nie jest przodownikiem wykorzystywania ekologicznych możliwości pozyskiwania energii. Odnawialne Źródła Energii w Polsce to zaledwie ponad 11% całości. W większości wciąż wykorzystywane jest pozyskiwanie prądu w procesie spalania węgla. Związane jest to z emisją szkodliwych substancji do środowiska, a szkodliwe opady generowane przez człowieka zaczęły Ziemi ciążyć. Z tego powodu rządy na świecie zaczynają mocno przestawiać funkcjonowanie swoich państw w kierunku oszczędzania zasobów ziemskich i minimalizowania odpadów, jakie powoduje działalność człowieka.

Nie jest tajemnicą, że Polska ma narzucone sztywne terminy, w których Unia Europejska nalega na zwiększenie procentu wykorzystywania OZE w kraju. Nasz próg do 2020 roku powinien sięgać 15%. Trochę nam jeszcze brakuje, ale obecność Programu Mój Prąd okazała się dobrym pomysłem, ponieważ ludzie coraz chętniej sięgają po ekologiczną alternatywę, jaką jest fotowoltaika. To w całości wyjaśnia, dlaczego państwo zdecydowało się na przeznaczenie znacznej ilości środków na wsparcie dla indywidualnych gospodarstw domowych.

mój prąd fotowoltaika

Cel programu Mój Prąd 2020

Cel programu Mój Prąd jest prosty. Ma to zachęcić i wesprzeć mieszkańców Polski do budowy instalacji fotowoltaicznych i czerpania z nich energii elektrycznej. Zwiększenie pozyskiwania prądu drogą ekologiczną, czyli za pomocą fotowoltaiki, automatycznie podniesie procent pozyskiwania energii elektrycznej za pomocą OZE: Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt jest korzyścią wiązaną: dofinansowanie leży w interesie państwa oraz zwykłych ludzi, którzy liczą na oszczędności. Fotowoltaika ma jeszcze inne zalety, ale o tym krótko powiemy sobie na końcu artykułu.

Wysokość dotacji z programu Mój Prąd

Zgodnie z potoczną nazwą programu Mój Prąd, możliwe jest uzyskanie 5000 zł dotacji ze strony państwa. Otrzymanego dofinansowania nie trzeba zwracać. Zgodnie z projektem program dofinansowuje budowę mikroinstalacji, których koszt wynosi średnio 10 000 zł. Dlatego mówi się, że dotacja wynosi 50% poniesionych kosztów na budowę instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu.

Zasady działania programu Mój Prąd

Podstawą dla wzięcia udziału w programie Mój Prąd jest złożenie wniosku. Obecnie trwa drugi nabór wniosków. Od 13 stycznia roku 2020 do grudnia roku 2020 osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą zgłaszać swoje dokumenty do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Jakie jeszcze są zasady działania programu Mój Prąd?

 • W związku z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały środki zapobiegawcze. W związku z tym do 8 maja nie ma możliwości skorzystania z infolinii. Zamiast tego wnioskujący mogą wysyłać zapytania drogą mailową i poprzez stronę.
 • Analiza jednego wniosku może potrwać nawet 3 miesiące. Chociaż nabór wniosków potrwa do 18 grudnia, już jest ich znaczna ilość, dlatego przestrzegający obostrzeń urząd nie jest w stanie rozpatrzyć wszystkich podań szybciej.
 • Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, pod warunkiem, że planuje wytwarzać prąd na własny użytek, nie w celach biznesowych.
 • Warunkiem skorzystania z dotacji jest budowa mikroinstalacji, której moc nie będzie przekraczała 10 kW.
 • Osoby decydujące się na skorzystanie z dofinansowania NIE mogą jednocześnie korzystać z innych form dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację na budowę instalacji fotowoltaicznej może ubiegać się każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. W praktyce oznacza to po prostu każdego właściciela domu, który w tym domu mieszka lub go wynajmuje. O dotacje z ramienia projektu nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i firmy.

Innym istotnym warunkiem, który jest podkreślany przy okazji każdego projektu dotacyjnego, jest uczestnictwo wyłącznie w jednym programie dotacji. Masz prawo złożyć wniosek do kilku miejsc, jednak skorzystanie z oferty może nastąpić tylko raz i dotyczy wybranego projektu.

Kto może ubiegać się o dotację moj prąd

Jak złożyć wniosek o uczestnictwo w programie Mój Prąd?

Wnioski na rzecz programu Mój Prąd przyjmuje WYŁĄCZNIE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Siedziba tego urzędu znajduje się w Warszawie, a program działa na terenie całej Polski. W związku z tym dokumenty można składać na 3 sposoby.

 • Osobiście, co jest wersją zarezerwowaną dla mieszkańców Warszawy i okolic, którzy mogą dojechać do urzędu w odpowiednim terminie.
 • Pocztą tradycyjną, co oznacza wysłanie kompletu dokumentów na adres siedziby NFOŚiGW, który podamy niżej.
 • Pocztą elektroniczną, co pozwala na wygodne wysłane zeskanowanych kompletów dokumentów na adres poczty elektronicznej NFOŚiGW.

UWAGA: W związku z aktualną sytuacją związaną z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19, dostęp stacjonarny do urzędów i miejsc użyteczności publicznej został ograniczony. Aktualne informacje o postępowaniu znajdziemy na stronie mojprad.gov.pl. Strona mówi między innymi o tym, że obecnie można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Są to tak zwane e-wnioski.

Gdzie złożyć wniosek do programu Mój Prąd?

Zgodnie z powyższą informacją, obecnie możliwe jest składanie tylko e-wniosków. Nowe zasady zostały wprowadzone z dniem 31 marca. Takie działanie ma związek z zagrożeniem spowodowanym przez COVID-19 i próżno szukać wyjątków w obecnej sytuacji.

Co musi zawierać wniosek do programu Mój Prąd?

Wypełnianie wniosku dotyczącego uczestnictwa w programie dofinansowania będzie możliwe do 18. 12.202, jednak nie czekaj z tym na ostatnią chwilę, ponieważ nie mamy zapewnienia, że wszystkie wnioski zostaną przyjęte. Przede wszystkim istotne jest prawidłowe wypełnienie wniosku, dostarczenie wszystkich dokumentów zgodnie z terminem oraz kwalifikowanie się do statusu beneficjenta. Zgodnie z zasadami, które wyznacza program.

Wnioski należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami lub na komputerze. Dokumenty nie mogą mieć skreśleń i poprawek. Wzory dokumentów znajdziesz do pobrania na stronie Gov.pl w zakładce o szczegółowych informacjach programu. Dostępne są tam następujące wnioski.

 • Wzór wniosku o dofinansowanie – II nabór aktualizacja (aktualny wniosek do wypełnienia)
 • Wzór zaświadczenia OSD (zgoda na podpisanie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego)
 • Wzór oświadczenia o samodzielnym montażu (jest to dokument wyłącznie dla osób, które mając odpowiednie kwalifikacje, samodzielnie zajęły się montażem instalacji fotowoltaicznej).
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

Kiedy otrzymam pieniądze w ramach programu Mój Prąd?

Ważną informacją są zasady wypłacania dotacji na fotowoltaikę. Pieniędzy nie otrzymujemy PRZED inwestycją, ale po lub w trakcie. To ważne, ponieważ ta zasada jest inna w porównaniu do pozostałych programów dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że we wniosku przedstawiamy odpowiednie faktury.

Po poprzednim naborze wniosków pieniądze zostały wypłacone pierwszym wnioskodawcom już po kilku dniach od momentu zakończenia naboru. Pieniądze są zatem wypłacane dość sprawnie.

Kiedy otrzymam pieniądze w ramach programu Mój Prąd?

Czy od dotacji Mój Prąd należy odprowadzić podatek?

Dotacja z programu Mój Prąd nie podlega obowiązkowi wykazania w rozliczeniu podatkowym. Dotacja ta, jedna z niewielu, nie wymaga od nas dodatkowych działań, jako dotacja wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie płacimy zatem podatku VAT i nie musimy również zaznaczać w zeznaniu podatkowym, że taka dotacja miała miejsce.

Co to są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane to najczęściej całkowity koszt budowy instalacji (brutto). Warunkiem jest to, by budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych nastąpiła po 23 lipca 2019 roku, a przynajmniej żadna faktura nie może zostać opłacona przed tym terminem.

Inne programy ze wsparciem dla fotowoltaiki

Mój Prąd jest jedną z najgłośniejszych inicjatyw dofinansowania, ale poza nią są również inne, które stanowią dobrą alternatywę. Dla niektórych inne formy dotacji mogą być wręcz korzystniejsze. Pisaliśmy szerzej o nich w artykule o dofinansowaniu fotowoltaiki, do którego czytania bardzo zachęcamy. Tymczasem pokrótce powiemy sobie, czego dotyczy każdy z poszczególnych programów dofinansowania.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest związany z ulgą podatkową i dofinansowaniami na termomodernizację budynków mieszkalnych. Ma to na celu wymianę źródeł ciepła na nowe, korzystne dla środowiska naturalnego. Pod dofinansowanie związane z programem Czyste Powietrze podlega również budowa fotowoltaiki. W ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 53 tys. złotych. Aktualne informacje na temat tej inicjatywy znajdziesz w zakładce czystepowietrze.gov.pl.

Prosument 2

Kontynuacja programu Prosument, czyli Prosument 2 obecnie zajmuje się realizacją umów wynikających z pozytywnego przyjęcia złożonych wniosków. Program umożliwia 100% zwrot kosztów kwalifikowanych budowy instalacji. Nadzieję na dofinansowanie mają również wnioski z listy rezerwowej, ponieważ nie wszystkie dokumenty zostaną pomyślnie zweryfikowane. Wynika to z błędnego wypełnienia wniosków lub niespełniania wymogów ustalonych przez program.

Celem programu Prosument 2, podobnie jak wcześniej, jest wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, w co idealnie wpisuje się budowa instalacji fotowoltaicznych. Głównym celem dofinansowania jest podniesienie świadomości człowieka w zakresie OZE, a także wspieranie rozwoju firm specjalizujących się w związku z coraz większym wykorzystaniem źródeł odnawialnych w procesie, m. in. pozyskiwania prądu.

Dotacje regionalne

Obowiązujące w wybranych województwach dotacje regionalne oznaczają dofinansowania i korzystne kredyty. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, konieczne jest skonsultowanie się z urzędem miasta w danym województwie. Bardzo często szczegółowe informacje na ten temat mają również banki, które mają podpisaną umowę z WFOŚiGW. Uczestnictwo w wybranym programie dofinansowania zależy, podobnie jak podłączenie do wybranej sieci, od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy spoza danego województwa nie mogą skorzystać z przeznaczonych dla tego rejonu ofert dotacji na fotowoltaikę.

Czy warto korzystać z dotacji na fotowoltaikę?

Dotacji na budowę ekologicznych systemów fotowoltaicznych jest naprawdę sporo. Wszystko wymaga jednak odrobiny zorientowania się, jeśli chodzi o zasady poszczególnych programów, m. in. kto na pewno się nie kwalifikuje. Dzięki temu oszczędzimy sobie większości pracy i czasu na wypełnianie wniosków, które ostatecznie zostaną odrzucone.

Czy warto w ogóle korzystać z dotacji na fotowoltaikę? Oczywiście, że tak. Zawsze jest to zwrot części poniesionych kosztów i wsparcie w spłacie kredytu. Osobną kwestią są też minimalnie oprocentowane kredyty, które pozwalają na skorzystanie z zastrzyku gotówki i wygodne spłacanie kredytu w okresie maksymalnie 15 lat. Wszystko zależy od tego, co jest dla Was wygodniejsze, jaka opcja okaże się korzystniejsza. Bardzo często jest tak, że bardziej opłacalnym wyborem będzie skorzystanie z oferty niskoprocentowego kredytu zamiast, m. in. Prosument 2.

Dlaczego niektóre wnioski moj prąd zostają odrzucone?

Dlaczego niektóre wnioski zostają odrzucone?

Odrzucenie wniosku o dofinansowanie, m. in. z ramienia programów opisanych w tym artykule, nie jest wynikiem złej woli urzędników, a błędów samych wnioskodawców.

 • Błędnie wypełnione formularze zawierające wykreślenia i błędy.
 • Brak niektórych dokumentów, braki w polach do wypełnienia we wniosku.
 • Wysyłanie wniosku mimo tego, że nie spełnia się warunków dotacji opisanych wyraźnie na stronie internetowej każdego z nich.
 • Wnioski złożone w terminie innym od wskazanego również nie są rozpatrywane.

Pieniądze przeznaczone na liczne dofinansowania do fotowoltaiki są bardzo duże, ale także ograniczone. Do samego NFOŚiGW w związku z Moim Prądem non stop napływają nowe wnioski. Trudno oczekiwać, by ktoś miał czas rozczulać się nad błędnie wypełnionym wnioskiem. Niestety, takie wnioski są od razu odsyłane do wnioskodawcy. Ma on szansę na nowo wypełnić wniosek, jeśli oczywiście wystarczy mu na to czasu.

Czy warto inwestować w fotowoltaikę w Polsce?

Dyskusje na temat instalacji fotowoltaicznych nie ustają. Wiele głosów uważa, że panele solarne nie są w stanie uzyskać wystarczającej wydajności na polskie realia pogodowe. Takie podejście wynika z błędnych informacji na temat działania paneli fotowoltaicznych. Bezpośrednie słońce wcale nie jest tak korzystne, a upalne lato wręcz osłabia panele. Czy mimo to warto inwestować w fotowoltaikę w Polsce? Tak! Tłumaczymy Wam, dlaczego.

 • Obecne panele fotowoltaiczne są o wiele wydajniejsze od tych, które były dostępne kilka lat temu. Co więcej, wciąż trwają prace nad wykorzystaniem lepszych i tańszych materiałów.
 • W naszym kraju pogoda jest zmienna i często mamy dni, kiedy słońce wygląda do nas zza chmur. To idealne warunki dla działania paneli fotowoltaicznych. Dzięki takie pogodzie, słońce nie doprowadza do przegrzewania się paneli fotowoltaicznych. Nagrzane mocno słońcem panele są mniej wydajne, dlatego fotowoltaika to nie tylko panele, ale cały dopracowany system.
 • Czy samodzielna instalacja, czy mikroinstalacja fotowoltaiczna: to dobry wybór, który doprowadzi do zmniejszenia rachunków za prąd. Niezależnie od pogody i niezależnie od przyłącza do sieci lub jego braku, właściciele gospodarstw domowych na tym skorzystają.

Dlaczego fotowoltaika jest taka droga?

Nie sposób nie zauważyć, że niepozorne panele fotowoltaiczne i system z nimi związany, tak bezproblemowy i ekologiczny, kosztuje duże pieniądze. Dlaczego fotowoltaika jest taka droga? Wszystkiemu winne są materiały, które wykorzystuje się w procesie produkcji. Przede wszystkim chodzi o ogniwa krzemowe, które mają właściwości przemiany energii słonecznej w energię elektryczną. Ogniwa krzemowe były dotychczas jedynymi tak wydajnymi, by sprostać obecnym wymaganiom.

Na szczęście przyszłość fotowoltaiki maluje się optymistycznie. Wciąż trwają prace nad tym, by wykorzystywać nowe pierwiastki w procesie produkcji. Jednym z nich są perowskity, które są badane pod kątem fotowoltaiki przez polskich naukowców. Wszystko wskazuje na to, że tańsze i jeszcze wydajniejsze perowskity zostaną wykorzystane do tworzenia paneli fotowoltaicznych. Ceny spadną wtedy bardzo mocno. Co ciekawe, fotowoltaika już staje się coraz tańsza i coraz bardziej powszechna. Do tego oczywiście doliczamy liczne dofinansowania i korzystne kredyty, które pozwalają na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych coraz większej ilości prywatnych gospodarstw domowych.

Do kiedy wystarczy pieniędzy na dotacje z programu?

Jak wiemy, obecny nabór wniosków potrwa do 18 grudnia. Rząd przeznaczył na ten program miliard złotych i przewiduje się, że środków wystarczy do końca roku. Obecnie wykorzystano połowę pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Takie przewidywania związane są z dużą popularnością programu obecnie i mogą zmienić się na przestrzeni kolejnych miesięcy. Dlatego ze składaniem wniosku nie należy czekać do ostatniej chwili. Może się okazać, że nie skorzystamy przez to z korzystnych ofert dofinansowania.

Korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej dla domu

Korzyści wynikające z budowy instalacji fotowoltaicznej w swoim domu zauważycie niemal od razu. System prezentuje się estetycznie i nie wymaga żadnej ingerencji z naszej strony. W dodatku nie musimy martwić się o duże zużycie prądu w domu. Dzięki fotowoltaice będzie można korzystać z energii elektrycznej bez lęku o wysokie rachunki. To naprawdę ogromny komfort. Zwłaszcza dla dużych rodzin, które siłą rzeczy nie będą w stanie tak obniżyć zużycia prądu, by obniżyć także rachunki.

Fotowoltaika jest inwestycją długofalową. Jako że działa niezmiennie przez około 30 lat, korzystają z tego 2 pokolenia. Panele fotowoltaiczne na dachu podnoszą również wartość nieruchomości. Nie stracisz zatem na montażu instalacji u siebie w domu, nawet jeśli za kilka lat zdecydujesz się zmienić miejsce zamieszkania.

Dlaczego trzeba podłączyć instalację do sieci dystrybucyjnej?

Podłączenie do sieci odbywa się na zasadzie korzyści dla obu stron. Właściciele instalacji mogą bezpłatnie magazynować i pobierać nadmiar uzyskanego prądu za niewielkim opustem. System opustów jest podatkiem VAT, gdzie zamiast płacić podatek, oddajemy do sieci niewielki procent zmagazynowanej mocy. Takie rozwiązanie nie czyni nas co prawda zupełnie niezależnymi, ale również umożliwia wygodne funkcjonowanie w miesiącach, kiedy wydajność mikroinstalacji fotowoltaicznej nie jest wystarczająca.

Najważniejsze informacje: budowa i dofinansowanie fotowoltaiki

Na koniec krótkie podsumowanie: wszystkie najważniejsze informacje dotyczące budowy i dofinansowania fotowoltaiki. O tych rzeczach nie wolno Wam zapomnieć, jeśli chcecie poprawnie złożyć wniosek i szybko uzyskać bezzwrotną dotację.

 • Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki składamy online na zasadzie e-wniosku. Instrukcje dotyczące składania wniosków znajdziecie na stronie Mojprad.gov.pl.
 • Uczestnicy programu Mój Prąd nie mogą korzystać z innych ofert dotacji na rzecz fotowoltaiki.
 • Dotacja z programu wynosi maksymalnie 5 000 zł.
 • Wnioski należy składać elektronicznie na adres wskazany na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2020 r i potrwa do 18 grudnia 2020 r. Nabór może zostać zamknięty przed tym terminem, kiedy dojdzie do wyczerpania środków pieniężnych, przeznaczonych na ten cel.

WAŻNE: Zarówno wnioski złożone tuż po zakończeniu pierwszego naboru, jak i te złożone przed drugim naborem nie będą rozpatrywane. Terminów należy zatem surowo pilnować!

Ceny za zużycie energii elektrycznej w Polsce mają rosnąć. Niektórzy dyskutują również o bardzo drastycznych wzrostach cen za energię, co ma nastąpić w bardzo krótkim czasie. Fotowoltaika jest świetnym zabezpieczeniem przed zmianami w sieci elektroenergetycznej. To także działanie korzystne dla środowiska i dla nas. Jesteśmy przecież częścią życia na Ziemi i musimy troszczyć się o jej stan. To inwestycja na przyszłość: dla nas i dla naszych dzieci. Warto rozważyć, póki dotacje, takie jak Mój Prąd wciąż czekają na chętnych!

Zdjęcia pochodzą z serwisu Pixabay.pl