Tyle się mówi ostatnio o dofinansowaniach na Odnawialne Źródła Energii (OZE) w Polsce! Dzisiaj przekazujemy wszystkie ważne informacje na temat programu Agroenergia! Dla kogo jest ten program? Co zrobić, by móc skorzystać z dotacji? Zapraszamy do czytania!

Agroenergia, co to jest?

Musicie przyznać, że pośród licznych programów dofinansowań do OZE, w tym głównie fotowoltaiki, Agroenergia brzmi dość obco. Wszystko dlatego, że jest to zupełnie świeży program z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu nie jest tym razem dofinansowanie dla wszystkich właścicieli domów mieszkalnych, a specjalnie dla rolników. Podobnie, jak w przypadku innych programów wsparcia, również Agroenergia oferuje dofinansowanie lub pożyczkę na specjalne projekty związane z ochroną środowiska i przy okazji usprawniania gospodarstw rolniczych.

Agroenergia to najnowszy program OZE

Najnowszy program OZE

Agroenergia to najnowszy program OZE, który skierowany jest do rolników indywidualnych. Kim jest rolnik indywidualny? Tutaj pozwolimy sobie zacytować najlepsze źródło informacji na ten temat, czyli NFOŚiGW.gov.pl.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zasady są zatem proste. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest bycie rolnikiem z krwi i kości: masz zatem prawo własności na nieruchomość znajdującą się w gospodarstwie, na którym pracujesz, i z którego właściwie się utrzymujesz. Warunkiem dodatkowym jest bycie właścicielem domu i rolnikiem przez okres co najmniej 5 lat. Zapewne od tej reguły nie ma wyjątku, dlatego nie warto tracić czasu na składanie wniosków, które na pewno zostaną odrzucone.

Nabór wniosków na Agroenergię: terminy i zasady

Nabór wniosków na program Agroenergia rozpoczął się w 2019 r. i miał trwać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków. Część osób jest zatem już w kolejnym etapie programu, a część wciąż jeszcze ma szansę na korzystne dofinansowanie lub pożyczkę. Program z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trwać do 2025 roku. To, co jest ważne:

 • Umowy między urzędem, a właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych będą zawierane do 2023 roku.
 • Do 2025 roku będą wypłacane pieniądze przeznaczone na dofinansowanie rolników indywidualnych w ramach programu Agroenergia.

Nabór wniosków na Agroenergię: terminy i zasady

Agroenergia: na co przeznaczone są dotacje?

Jak mogliście przeczytać wyżej, celem programu Agroenergia jest redukcja negatywnego wpływu gospodarstw rolnych na środowisko naturalne. Wobec tego rolnicy indywidualni mają szansę na wsparcie w zakresie:

 • Fotowoltaiki, będącej źródłem energii elektrycznej dla domu.
 • Kolektorów słonecznych, czyli urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej do ogrzania domu.
 • Pomp ciepła, które są nowoczesnym, ekologicznym sposobem ogrzewania wody i domu.

Zwiększenie wykorzystywania OZE w działalności człowieka, w tym w działalności rolniczej, jest najlepszym sposobem na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nic zatem dziwnego, że Polska wprowadza kolejne projekty, nie tylko na panele słoneczne i pozyskiwanie energii elektrycznej drogą OZE. Bardzo dużo mówi się również o ekologicznym ogrzewaniu domu i wody, wymianie starych pieców na nowe.

Jak poprawnie złożyć wniosek o finansowanie?

Jeśli chcesz mieć wysokie szanse na to, że Twój wniosek na pewno zostanie pozytywnie rozpatrzony, dostosuj się do wszystkich zasad poprawnego wypełniania wniosków. Każde dofinansowanie z ramienia wybranego programu ma własne zasady. Jak poprawnie złożyć wniosek o finansowanie z programu Agroenergia?

 • Wnioski na rzecz programu Agroenergia składamy tylko do NFOŚiGW. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, wnioski wysyła się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
 • Osoby, które nie mogą skorzystać z weryfikacji elektronicznej, muszą dołączyć do wniosku specjalne wydruki z Generatora, które należy wydrukować i zeskanować, dołączając do reszty dokumentów.
 • Możliwe jest również wysyłanie wniosków pocztą, na adres NFOŚiGW: ul. Konstruktorska 3A / 02-673 Warszawa. Dokumenty powinny zawierać dopisek Agroenergia.

Wysyłanie wniosków drogą elektroniczną jest szybsze i bardziej polecane. Jeśli korzystamy z poczty tradycyjnej, musimy liczyć się z tym, że terminem przyjęcia wniosku nie jest data wysłania dokumentów, a data przyjęcia ich w siedzibie NFOŚiGW.

Główne zasady programu

Mówiliśmy już o tym, że do uczestnictwa w programie Agroenergia kwalifikują się wyłącznie rolnicy indywidualni. Jakie jeszcze wymagania dla chętnych zostały wyszczególnione?

 • Korzystna pożyczka z ramienia programu może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie z Agroenergii obejmuje do 40% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane to z reguły całość kwoty, jaką wydaliśmy na daną ekologiczną inwestycję i która kwalifikuje się do wyszczególnienia we wniosku. O tym, co dokładnie możecie wpisać do kwalifikowanych kosztów, a co nie, dowiecie się z dokumentów udostępnionych na stronie gov.pl.

 • Pożyczka, którą możemy zaczerpnąć na poczet urządzeń wchodzących w skład gospodarstwa minimalnie sięga 100 tysięcy złotych, a maksymalnie 2 milionów złotych.
 • Taką pożyczkę możemy spłacać nie więcej niż 15 lat, co należy wziąć pod uwagę, określając wysokość inwestycji.
 • Koszty inwestycyjne określone dla dotacji są różne w zależności, czy decydujemy się na czerpanie z OZE energii elektrycznej, czy energii cieplnej.

W ramach programy na dofinansowania zostanie przeznaczone aż 80 milionów złotych. Na pożyczki wyodrębniono jeszcze więcej, bo aż 120 milionów złotych. Tak duży zakres umożliwia rolnikom indywidualnym dokonanie większych inwestycji. Możliwość pozyskiwania energii dla dużego gospodarstwa rolnego dają większe instalacje fotowoltaiczne, niż te, które dofinansowuje program Mój Prąd. Agroenergia umożliwia zatem skorzystanie z pomocy również tym osobom, które potrzebują większego nakładu środków.

Na jakie dofinansowania masz jeszcze szansę?

Na jakie dofinansowania masz jeszcze szansę?

Nie wszyscy, którzy trafią na tekst o Agroenergii są rolnikami indywidualnymi, a zatem nie zakwalifikują się na korzystne dofinansowanie w ramach tego programu. Natomiast wciąż działają także inne programy dotacyjne, które przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców. Należą do nich:

 • Wspominany wyżej program rządowy Mój Prąd. Inicjatywa wspiera budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych. Na dotację w postaci 5 000 zł ma szansę każda osoba fizyczna posiadająca dom. Aktualnie wciąż trwa nabór wniosków na ten cel.
 • Czyste Powietrze. Ten rodzaj dofinansowania, podobnie jak Agroenergia, nie dotyczy tylko energii pozyskiwanej na zaopatrzenie domów w prąd. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 do środowiska, zatem doskonale kwalifikują się tutaj również takie inwestycje, jak wymiana starych pieców grzewczych.
 • Prosument 2. Kontynuacja poprzedniej części inicjatywy mającej na celu wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii dla domów i spółdzielni mieszkaniowych, Tak samo, jak Czyste Powietrze, również ten program oferuje spore dotacje i korzystne pożyczki.
 • Ostatnią z możliwości jest skorzystanie ze specjalnej oferty dla województw. Wystarczy, że udasz się do urzędu swojego miasta, by dowiedzieć się, na jaką formę wsparcia w ramach wspierania OZE masz szansę.

Przypominamy, że każdy może skorzystać wyłącznie z jednej formy dofinansowania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Mamy prawo złożyć kilka wniosków, ale po zakwalifikowaniu jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa wyłącznie w jednym programie.

Czy możemy spodziewać się innych programów wsparcia do OZE? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne. Fotowoltaika i ekologiczne rozwiązania dla domu są tym, w co warto inwestować. To obecnie nasza przyszłość i źródło bardzo pożądanych oszczędności.

Zdjęcia pochodzą z serwisu Pixabay.pl