Fotowoltaika dofinansowanie 2019Artykuły 

Fotowoltaika dofinansowanie 2019/2020

Kto ma szansę na dofinansowanie fotowoltaiki zaplanowane na rok 2019/2020? Chociaż sposobów na dotacje od państwa jest kilka, ostatnio głośno jest o projekcie rządowym znanym pod nazwą Mój Prąd. To najświeższa propozycja dofinansowania fotowoltaiki. Dowiedz się, do kiedy trwa nabór wniosków i co należy zrobić, by otrzymać dofinansowanie!

Program Mój Prąd 2019/2020

W ostatnich tygodniach bardzo głośno jest o programie Mój Prąd, który znany jest również jako dotacja 5000 plus na fotowoltaikę. Program to inicjatywa rządowa, a realizacją dofinansowania, a także dyspozycją środków na ten cel zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pisemne wnioski można składać wyłącznie w oddziale Funduszu w Warszawie. W odróżnieniu od innych programów ta dotacja działa ogólnie na całe państwo i nie podlega rozparcelowaniu na poszczególne regiony i miasta. Z tego względu nie znajdziesz potrzebnych informacji na temat programu w urzędzie swojego miasta.

Czas trwania programu został wyznaczony do końca 2025 roku. Pierwsze wnioski już zostały złożone, ponieważ program Mój Prąd oficjalnie ruszył 23 lipca 2019 roku, a nabór wniosków rozpoczęto na końcu sierpnia. Na swoje zgłoszenie w obecnej turze masz czas do 20 grudnia roku 2019. Następna okazja pojawi się znowu w określonych miesiącach w 2020. Może się więc wydawać, że czasu jest sporo, jednak Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega, że dotacja może skończyć się wcześniej wraz z wyczerpaniem środków przeznaczonych na wsparcie w zakresie fotowoltaiki. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi około 1 mld zł. Oznacza to, że pieniędzy wystarczy na wsparcie około 200 tys. instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Ważne, by pamiętać, że podejmując środki z puli dofinansowania fotowoltaiki, jesteśmy zobowiązani korzystać z instalacji fotowoltaicznej co najmniej przez okres 3 lat od momentu zakończenia budowy instalacji.

Kto może skorzystać z 5000 plus?

Dotacja pochodząca z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona jest dla osób fizycznych, co oznacza, że skorzystać z niej mogą właściciele domów, którzy planują wytwarzać prąd jedynie na własny użytek. Nie jest to oferta dla przedsiębiorców, dotacja jest przeznaczona dla budynków mieszkalnych.

Uczestnikiem programu Mój Prąd może zostać każdy właściciel domu, jednak nie może to być osoba, która już otrzymała dofinansowanie w ramach innego programu, zarówno w roku 2019, jak i w poprzednich latach.

Zwykle ważne jest, by budowa instalacji fotowoltaicznej rozpoczęła się lub zakończyła w roku 2019/2020, lub do 3 lat wstecz. W przypadku programu Mój prąd liczą się jedynie te wnioski, które pochodzą z inwestycji rozpoczętych po 23 lipca tego roku, a więc w momencie wejścia programu 5000 plus w życie.

Do otrzymania dotacji konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dokumenty można składać osobiście w oddziale lub wysłać je pocztą. Konieczne jest zadbanie o to, by wszystkie dokumenty na rzecz programu dotarły do warszawskiej siedziby NFOŚiGW na czas. Dokumenty muszą być wydrukowane na papierze. Drogą elektroniczną nie załatwisz niczego, co jest z projektem Mój Prąd związane. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie. Dodatkowo każda załączona faktura musi mieć adnotację, która wyraźnie mówi, że ów dokument został zgłoszony na rzecz programu Mój Prąd. Taki sam fragment musi mieć także koperta, w którą wszystkie dokumenty są zapakowane. Nie można również zapomnieć o formularzu z formułką RODO, a także o dowodach wpłaty. Wszelkie wnioski i wzory dokumentów bez trudu znajdziesz w internecie. Pamiętaj, by upewnić się kilka razy, czy wszystkie potrzebne dokumenty zostały skompletowane. To ważne, zwłaszcza gdy wysyłasz wniosek pocztą. Osobom z Warszawy łatwiej dowieźć brakujące części wniosku.

Wnioski można składać w momencie otrzymania pierwszej faktury za zakup materiałów, jednak wypłata dofinansowania będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu prac. Wystarczy wtedy donieść odpowiednie dokumenty. Ważne, żeby pamiętać, że prace nad fotowoltaiką należy ukończyć w okresie 3 lat od złożenia wniosku. Wszyscy chętni na dofinansowanie powinni zatem wykazać się zgranym działaniem i sprawną realizacją konkretnego planu, ponieważ uczestników programu jest dużo i nie wiadomo do końca, co będzie, jeśli środki przeznaczone na ten cel skończą się, zanim zdążysz zakończyć wszelkie prace związane z budową instalacji. Pierwszy nabór rozpoczął się dopiero w sierpniu i nie ma obecnie informacji o tym, jak wyglądają statystyki.

Jakie materiały podlegają dotacji?

Uczestnicy programu mogą uzyskać wsparcie finansowe na podstawie dokumentów poświadczających, że dany zakup miał miejsce. Jakie czynniki podlegają dofinansowaniu, a jakie nie będą miały wartości dla urzędu?

  • Podstawowym elementem, który jest brany pod uwagę w dotacji, jest zakup paneli fotowoltaicznych, które stanowią główny człon instalacji fotowoltaicznej. Są też jednym z najdroższych elementów.
  • Wsparcie jest przeznaczone dla tak zwanych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które nie przekraczają mocy 10 kW.
  • Z dofinansowanie NIE mogą czerpać środków te osoby, które już posiadają instalację fotowoltaiczną w swoim domu i pragną nieco ją ulepszyć. Dotacje przeznaczone są wyłącznie na materiały nowe, które powstały maksymalnie w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem prac montażowych.
  • Do kosztów kwalifikowanych należą elementy instalacji, a także procesy związane z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Nie możesz podać o dofinansowanie montażu instalacji, jeśli wykonywałeś prace sam. Podobnie nie będą miały znaczenia te inwestycje, które nie będą poświadczone fakturą VAT. Wszelkie prace bez odpowiedniego dokumentu nie mogą zostać uznane. Ostatnim elementem, który nie wchodzi w skład kosztów kwalifikowanych do programu, są liczniki dwufazowe. Jednocześnie są one wymagane, dlatego chcąc uzyskać dotację, musisz wliczyć ten zakup do kosztów własnych.

Dofinansowanie fotowoltaika 2019 / 2020

Program Mój Prąd jest bez wątpienia ciekawym pomysłem i można się spodziewać, że ludzie chętnie będą starali się skorzystać z dofinansowania. Zakres przyjmowania wniosków jest ograniczony, dlatego prawdopodobnie nie wszystkim uda się skorzystać z ulgi. Nie trzeba jednak się martwić, ponieważ to nie jedyna dotacja, na jaką masz okazję. O aktualne ulgi i dofinansowania warto pytać w urzędzie miasta, ponieważ programy, w których uczestniczą dane regiony, są różne. Co jakiś czas wciąż pojawiają się nowe programy, z których może skorzystać praktycznie każdy.

  • Regionalne dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej. UE regularnie wykłada środki na różnego rodzaju przedsięwzięcia, a odnawialne źródła energii w ostatnim czasie są priorytetem. O zasady programu i kwoty dotacji należy pytać w urzędzie miasta. Niektóre źródła podają, że możliwe jest ograniczenie kosztów nawet o 90%, jednak warto mieć świadomość, że kwota dotacji może być niższa. Tak czy inaczej, nadal będzie to korzystne wsparcie.
  • Program Czyste Powietrze, który był jednym z najbardziej znanych projektów do czasu pojawienia się dotacji 5000 plus na fotowoltaikę. Maksymalne dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 53 tys. zł. Pod uwagę brane są dochody mieszkańców danego gospodarstwa domowego. Uczestnicy programu Czyste Powietrze to również te osoby, które poszukują dodatkowych środków na wymianę stałych kotłów grzewczych, które bardzo przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza, którym oddychamy,
  • Ulga inwestycyjna w wysokości 25% dla rolników, którą posiadacze gruntów rolnych mogą odpisać od podatku. O zwrot można się ubiegać co roku maksymalnie w ciągu 15 lat!
  • Agroenergia to kolejna propozycja dofinansowania dla rolników. Projekt ma postać dotacji bezzwrotnej lub pożyczki dla rolników na korzystnych warunkach.

Dodatkowo można starać się o różnego rodzaju niskoprocentowe pożyczki specjalnie na ten cel. Takie oferty również są przygotowywane specjalnie dla osób szukających możliwości ograniczenia kosztów związanych z fotowoltaiką.

Kolejną ulgą, o której dużo się ostatnio mówi, jest możliwość odpisania kosztów poniesionych w związku z instalacją fotowoltaiczną od podatku w rozliczeniu rocznym. Maksymalna kwota do odpisania także wynosi 53 tys zł.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do programów wspomagających inwestycję, ulga podatkowa może iść w parze z uczestnictwem w wybranym programie. Oczywiście trzeba odliczyć od poniesionych kosztów kwotę uzyskaną w ramach danego programu dofinansowania, a resztę z powodzeniem można odliczyć od podatku VAT od osób fizycznych. W rozliczeniu rocznym za rok 2019 możesz wskazać wydatki na fotowoltaikę, jakie miały miejsce w roku 2018. Wydatki za rok 2019 mogą zostać odpisane dopiero w roku 2020 i wtedy też otrzymasz za nie zwrot podatku. Poniesione wydatki możesz odpisywać co roku w ciągu 3 lat. Oczywiście łączna kwota ulgi podatkowej nie może przekraczać wyznaczonych 53 tys. zł. To wciąż bardzo dużo.

Fotowoltaika dotacje i wzrost popularności paneli słonecznych w Polsce

Wydawać by się mogło, że nagłe i wzrastające zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce to czysty przypadek. Natomiast nie bez powodu mówi się na ten temat coraz więcej. Według wymogów Unii Europejskiej Polska musi nadrobić zaległości w zwiększeniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Istnienie programu Mój Prąd jest pomysłem mającym zachęcić Polaków do inwestowania w fotowoltaikę, która nie należy do inwestycji tanich. Dzięki temu, że tak wiele osób może skorzystać z dofinansowania, montaż paneli słonecznych stał się gorącym tematem i inwestycją, która stopniowo coraz częściej funkcjonuje w budynkach spotykanych w kraju.

Nie warto jednak myśleć, że panele fotowoltaiczne, dofinansowanie na fotowoltaikę ogólnie, z programu Mój Prąd, jak i innych, to zachęcanie ludzi do inwestycji, która w praktyce nie będzie dla nas opłacalna. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii leży w interesie wszystkich. Zarówno nas, pragnących obniżyć rachunki za prąd i nie szkodzić planecie, na której żyjemy, jak i państwu, które ma nałożone wymagania z UE i także dąży do zredukowania pozyskiwania energii elektrycznej z nieodnawialnych zasobów ziemskich.

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słońca jest możliwe i całkowicie wydajne również w Polsce. Wzrastająca wydajność paneli słonecznych sprawia, że instalacje fotowoltaiczne są w stanie całkowicie zaopatrzyć w prąd gospodarstwa domowe.

Dofinansowanie fotowoltaiki to szereg projektów, które spodobały się Polakom, a obecność odnawialnych źródeł energii stale wzrasta. W porównaniu do poprzednich lat nastąpił znaczny skok systemów fotowoltaicznych w Polsce. Prognozy niższych cen związanych z fotowoltaiką również zachęca ludzi do inwestowania, zwłaszcza że ceny prądu mają wkrótce wzrosnąć. Planowane na rok 2019/2020 dotacje to jeszcze nie wszystko. Prawdopodobnie w kolejnych latach pojawią się nowe pomysły i kolejne dotacje. Inwestycję warto jednak zacząć już teraz, zwłaszcza że na odpisanie większości kosztów, czy uzyskanie dotacji mamy średnio 3 lata. To naprawdę dużo czasu, a w połączeniu z wyjątkowymi korzyściami, jakie daje fotowoltaika, jest to jedno z najlepszych przedsięwzięć ostatnich lat.

1.3/5 (3 Reviews)

Przeczytaj również

Leave a Comment