Obecnie na polskim rynku energii swoją ofertę przedstawia wielu dostawców. Niektóre firmy mają wieloletni staż działalności, inne są stosunkowo nowe. To budzi spore wątpliwości nabywców, z kim podpisać umowę, czyją ofertę wybrać. W odpowiedzi na te dylematy poniżej przedstawiamy głównych dostawców prądu w Polsce oraz zasady wyboru najtańszego prądu.

Dostawca prądu – czyli kto?

Tytułem wstępu, należy podać, że istotne jest używać prawidłowej nazwy na podmioty, które w Polsce zajmują się obrotem energią elektryczną. Sprzedawca prądu to termin, który jest wykorzystywany jednakowo przez ustawę prawo energetyczne, której treść reguluje obrót energii w Polsce, ale także na stronach podmiotów, których działalność polega na sprzedaży prądu. Na rynku energii istnieje wielu sprzedawców prądu, którzy konkurując ze sobą, starają się przekonać odbiorców do swojej oferty produktowej. Dostawy prądu to określenie potoczne, odnosi się do sprzedawcy prądu i jest używane zastępczo, nie jest jednak określeniem legalnym, ustawowym.

Gdzie najtańszy prąd kupić?

Jest to pytanie zadawane przez wielu klientów, którzy są zainteresowani kwestią cen prądu. W związku ze zmianami na rynku, związanymi z podwyżkami cen prądu wielu użytkowników indywidualnych jest chętnych zmienić ofertę swojego dostawcy i uniezależnić się od ceny prądu, która może ulec zmienia na niekorzyść konsumentów. Dostawca energii elektrycznej po liberalizacji rynku energetycznego w Polsce musi wygrać walkę z innymi firmami i zaproponować klientom atrakcyjne oferty dostawy prądu. Każdy dostawca energii ma swoich przedstawicieli, którzy wyposażeni w odpowiednie narzędzia, próbują nakłonić do przedłużenia umów lub zmiany sprzedawcy prądu. Pewną więc możliwością wyboru atrakcyjnej oferty dostawy prądu jest odbycie spotkania (wywiadu) z przedstawicielami wybranych firm, celem poznania ich oferty. Po takich spotkaniach można dokonać porównania i wybrać tę ofertę, która jest najkorzystniejsza.

W sieci Internet pojawiły się porównywarki, w których można dokonać sprawdzenia firm, które zajmują się sprzedażą prądu w Polsce. Nie można jednoznacznie wciąż jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaka firma, jako sprzedawca prądu będzie gwarantowała najniższe rachunki za energię elektryczną. Co istotne, konsumenci mogą zmienić dostawcę prądu i wybrać atrakcyjną cenę od renomowanego lub mniej znanego dostawcy. Warto jednak analizować rynkowe rankingi, porównania, ukazujące dostawców prądów uszeregowanych wg jakości usług, konkurencyjnych cen. Kierowanie się takimi zestawieniami to również swoista technika znalezienia optymalnej oferty na prąd.

Jak więc widać podstawową zasadą nabycia prądu do domu jest poszukiwanie, analizowanie, negocjowanie! Nie ma sensu godzić się na pierwszą ofertę prądu. Przeciwnie warto porównywać z innymi dostawcami, prowadzić negocjacje. Przedstawiciele handlowi mają kompetencje do dawania np. indywidualnych zniżek. Warto o to prosić. Czasami opłaca się także blefować, np. powiedzieć przedstawicielowi firmy X, że podpiszemy z nim umowę, ale musi obniżyć stawkę o pewną wartość, bo przedstawiciel firmy Y taką proponował. Często ten stary sposób działa i pozwala na wynegocjowanie dodatkowej zniżki.

Sytuacja na polskim rynku energii – analiza zmian

Przed opisaniem, jacy istnieją dostawcy prądu w Polsce, należy krótko scharakteryzować zmiany, jakie zaszły na rynku sprzedaży prądu. W kwietniu 1997 roku została uchwalona wspomniana już ustawa, która zapewniła powolną demonopolizację rynku dostaw prądu w Polsce. Nastąpiła liberalizacja, dzięki której firmy energetyczne mogły rozpocząć sprzedaż prądu wielu odbiorcom. Dostawca prądu, który wcześniej był centralny, został podzielony na mniejsze firmy. Dostawcy energii w ten sposób podzielili obszar kraju na kilka regionów.

Takie zmiany w prawie spowodowały, że elektroenergetyka zamieniła się w rynek energii, gdzie dostawcy prądu, konkurując ze sobą świadczą usługi dostawy prądu, a nawet gazu odbiorcom. Tworzenie konkurencji na rynku opiera się na stanowisku, że tylko dostawcy, którzy walczą o klienta, tworzą mechanizmy rynkowe, co przeciwdziała monopolowi, który istniał przed wejściem w życia ustawy.

Dostawcy prądu w Polsce - kto nim jest i jak wybrać najlepszego?

W Polsce zakupienie energii elektrycznej jest związane z koniecznością przesłania jej od elektrowni, jako wytwórcy energii do nabywcy. Klienci, którzy chcą mieć tańszy prąd w domu, często nie mają świadomości, że nabywają usługę przesyłu, którą zajmują się dostawcy prądu i dostawę samego prądu, który jest traktowany jak towar. Ta sytuacja jest podstawową cechą rynku prądu w Polsce.

Bardzo istotne przy temacie dostawcy prądu w domu jest używanie odpowiednich pojęć. Dostawcy energii elektrycznej dostarczają energię, która jest ilością mocy elektrycznej pobranej w danym czasie. Jednostką energii elektrycznej jest watogodzina. Dostawcy prądu w kraju podają cenę energii elektrycznej w handlu detalicznym – dla klientów indywidualnych jest podawana w złotówkach za kilowatogodzinę, a w handlu hurtowym w złotówkach za megawatogodzinę.

Energa, Innogy, Tauron, Fortum, Enea, PGE liderami rynku energii za miniony rok 2018

Należy w tym miejscu przeanalizować zestawienie, jakim jest ranking dostawców energii elektrycznej. 2018 był rokiem, w którym rynek prądu przeszedł prawdziwą rewolucję. Sprzedawcy prądu w kraju są następujący: Energa, Innogy, Tauron, Fortum, Enea, PGE. Nawet Orange, znany operator telekomunikacyjny to dostawca prądu. Sprzedawców prądu charakteryzuje oferowanie towaru, jakim jest energia, ale również usług dostawy prądu i gazu.

Dla lepszego zrozumienia runku prądu w kraju należy prześledzić podmioty, które aktywnie na nim funkcjonują. Informacje o uczestnikach rynku są następujące. Po pierwsze w kraju funkcjonuje 19 elektrowni, które wytwarzają znaczne ilości prądu. Około 75 % prądu wytwarzanego w elektrowniach jest zużywane w kraju. Na rynku istnieje jeszcze około 50 elektrociepłowni. Oprócz wytwórców prądu istnieją jak wiadomo sprzedawcy energii, którzy dostarczają energię do odbiorców. Każdy dostawca prądu konkuruje na oferty w nakłanianiu klientów indywidualnych i firmowych do zmiany umowy. Najważniejsza jest jednak cena, jaką dostawca prądu oferuje nabywcom. Firmy dostarczają prąd w następujący sposób. Odbywa się to w sieci przesyłowej lub w sieci dystrybucyjnej.

Dostawca energii w Polsce odbywa się poprzez podmiot, jakim są firmy dystrybucyjne. Polska jest podzielona na 5 obszarów dystrybucyjnych. Operatorem są następujące firmy: Tauron, Enea, PGE, Energa, a w Warszawie Innogy. Największą liczbą odbiorców może pochwalić się Tauron – 5,5 mln, a na drugim miejscu w zestawieniu jest PGE, mające 5,3 mln odbiorców. Zasadne jest krótko przedstawić poszczególnych dostawców prądu.

Największy dostawca prądu w Polsce to Polska Grupa Energetyczna (PGE). Grupa skupia firmy na rynku wytworzenia, ale również dystrybucji energii. Działalność firmy to wytwarzanie energii z węgla brunatnego, energii odnawialnej. PGE posiada najwięcej elektrowni, elektrociepłowni i elektrowni wodnych, a nawet farm wiatrowych.

Enea to jeden z czterech największych grup energetycznych, która działa w Polsce. Tak jak PGE działa przy wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży energii. Enea jest podmiotem, który głównie działa w Polsce północno-zachodniej. Enea dociera do 2,1 mln domów i 0,3 mln klientów biznesowych.

Energa ma swoją siedzibę w Gdańsku i jest notowana na giełdzie, a udziały w firmie ma w większości Skarb Państwa. Energa posiada sieć dystrybucyjną , która jest stale rozbudowywana i liczy około 200 000 km, które obejmują 25 % powierzchni kraju. Energa dociera do około 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych, co przekłada się na 15 % udziałów w rynku sprzedaży.

Kolejnym podmiotem jest Tauron, którego obszar działania to blisko 58 tysięcy km kwadratowych, a długość linii przesyłowych to 267 tysięcy. Firma obsługuje głównie województwa południowe Polski – dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie.

Jak zmienić dostawcę prądu – wskazania praktyczne

Należy teraz opisać, w jaki sposób klient może zmienić dostawcę prądu. W Polsce istnieje wiele firm, które obracają energią elektryczną. Mają one swoich przedstawicieli handlowych, którzy przedstawiając korzystne oferty, próbują zmienić dostawcę nie tylko prądu, ale również gazu. Rynek energetyczny ewoluował na tyle, że podmioty, które nie są kojarzone z obrotem energią, zaczęły włączać prąd do swojej oferty produktowej. Dzieje się tak w przypadku gigantów telekomunikacyjnych takich jak Plus, czy Orange, którzy swoim klientom dla ich wygody oferują pełen pakiet usług, włączając w to sprzedaż energii elektrycznej.

Istotne jest wskazać, że wszyscy odbiorcy energii mogą zmienić dostawcę energii. Wystarczy spotkać się z konsultantem, przedstawicielem firmy, wskazać mu kod pocztowy swojego mieszkania lub domu, aby konsultant mógł zaproponować korzystną ofertę prądu i gazu. Jak wiadomo istotna jest cena, która w następnych latach może wzrosnąć. Dlatego też warto zainteresować się tą kwestią i zapewnić sobie najlepszą ofertę z możliwych.

Informacje na temat taryf dostępne są u przedstawicieli handlowych, na infoliniach telefonicznych i w prospektach informacyjnych. Najbardziej korzystne jest wybrać ofertę nowego lub dotychczasowego dostawcy prądu, kiedy upływa koniec umowy bieżącej. Podpisanie nowej umowy oznacza zgodę na zmianę dostawcy energii. Oznacza to, że cena gazu i prądu będzie taka jak wynegocjowana z daną firmą, a odbiorca będzie mieć pewność równych faktur za zużycie.

Informacje, które musi posiąść odbiorca prądu, żeby móc wybrać sprzedawcę, są następujące. Istotna jest wysokość opłaty handlowej, która jest doliczana przez wielu dostawców do rachunku. Niektórzy zwracają uwagę na źródło pochodzenia prądu, bowiem może on pochodzić z elektrowni węglowej lub zielonej energii wiatrowej. Ważny jest także sposób rozliczenia prądu. Odbiorcy mogą dostawać faktury za rzeczywiste zużycie prądu, albo półroczne oparte o prognozę. Najważniejsza jednak w obecnej rzeczywistości rynkowej jest gwarancja niezmienności ceny. Przyjmując ofertę danego dostawcy, odbiorca ma gwarancję ceny przez ustalony w umowie czas. Warto o to zadbać szczególnie przy zmianie dostawcy.

W stosunku do tradycyjnych dostawców prądu, jakimi są podani powyżej, nowi sprzedawcy, którzy są mniej znani oferują znacznie lepsze ceny energii, co pozwala głównie odbiorcom firmowym na zaoszczędzenie od kilkudziesięciu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za obrót prądem. Przy porównywaniu cen istotne jest to robić, opierając się na cenach netto lub brutto. Klienci powinni także porównywać cenę w obrębie tych samych taryf prądowych u różnych sprzedawców.