Nowoczesna technologia, która nas otacza, potrzebuje coraz więcej energii elektrycznej, a jej tradycyjne źródła wyczerpują się w zastraszającym tempie. Poza tym wydobycie kopalin jest nie tylko niezwykle kosztowne , ale przyczynia się również do postępującej degradacji gleby , a korzystanie z nich negatywnie wpływa na środowisko naturalne, powodując jego zanieczyszczanie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii, do których należy instalacja fotowoltaiczna . Sprawdź, co to jest zestaw fotowoltaiczny i jak może wpłynąć na parametry cieplne Twojego domu.

Podstawy instalacji fotowoltaicznej – wprowadzenie

Zestawy tej postaci to kompleksowe określenie wielu produktów, tj. paneli słonecznych oraz innych elementów, które warunkują prawidłowe działanie instalacji. Także tworzą go oprócz paneli takie urządzenia jak np. zabezpieczenia, okablowanie, inwerter.

Zestaw fotowoltaiczny nie emituje żadnych zanieczyszczeń, ponieważ energię elektryczną produkują panele fotowoltaiczne. Zestaw fotowoltaiczny może dostarczać prądu z sieci fotowoltaicznej do domu, zakładu pracy, firmy czy magazynu, obniżając niemal do zera jego koszty. Dzięki możliwości wyprodukowania prądu przez zestaw fotowoltaiki, znacznie zmniejsza się koszyk wydatków domowych. W dodatku prąd z instalacji fotowoltaicznej nie jest niczym innym niż zwyczajną energią elektryczną dostarczoną z elektrowni. Ma taką samą moc; dodatkowo instalacja elektryczna zamontowana w domu nie wymaga przeróbek. Propozycja, której tematem jest fotowoltaika, to nie melodia przyszłości, ale współczesna konieczność. System fotowoltaiczny stanie się niebawem jedynym słusznym sposobem pozyskiwania energii, a firmy pojawiające się jak grzyby po deszczu, będą składały klientom korzystne oferty.

Instalacja fotowoltaiczna – budowa i zasada działania sieci fotowoltaicznej

System fotowoltaiczny składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera jednofazowego lub trójfazowego zwanego falownikiem (opcjonalnie mogą wystąpić elementy zwane mikroinwerterami), zabezpieczeń elektrycznych, okablowania oraz licznika dwukierunkowego. Panele fotowoltaiczne tworzą zestaw, który umieszczony na dachu przechwytuje energię słoneczną i zamienia ją w energię elektryczną. Najprościej mówiąc najmniejsza jednostka światła nazywana fotonem pada na panele fotowoltaiczne wykonane z krzemu. Dzięki temu, krzem absorbuje foton, który następnie wprawia w ruch elektrony znajdujące się w układach zwanych ogniwami fotowoltaicznymi, generującymi energię. Krzem użyty w produkcji paneli ma właściwości przewodzące, a ogniwa paneli fotowoltaicznych ułożone są tak, aby tworzyły spójny panel. Aby praca panelu była prawidłowa, a zestaw fotowoltaiczny działał bez zarzutu, do ogniwa dodawany jest inny materiał, np. fosfor, dzięki czemu zestaw zyskuje ładunek dodatni lub ujemny. Ładunki oddziałując na siebie, wytwarzają pole elektryczne. Elektrony, zbierane przez specjalne, metalowe płytki umieszczane po bokach, przysyłane są przewodami w celu wygenerowania z sieci fotowoltaicznej energii, którą emituje system fotowoltaiczny. W końcowym etapie zestaw paneli fotowoltaicznych podłączony jest pod falownik, którego zadaniem jest przekształcenie energii słonecznej , czyli prądu stałego, w prąd zmienny stanowiący energię elektryczną, produkowaną przez system fotowoltaiczny. Panele fotowoltaiczne bilansują energię, co oznacza, że prąd , który nie zostaje zużyty jest przesyłany do sieci energetycznej i odzyskiwany wtedy, gdy panele produkują go mniej ze względu na słabsze nasłonecznienie. Musimy mieć jednak świadomość, że odzyskujemy tylko 80% zasobów; pozostałe dwadzieścia procent staje się własnością elektrowni.

Zestaw fotowoltaiczny – koszt i oferta

Zestawy fotowoltaiczne mogą opierać się na dwóch różnych systemach paneli. Oferty firm montujących panele dają możliwość wyboru zestawu, w którym znajduje się system fotowoltaiczny wykorzystujący panele monokrystaliczne albo polikrystaliczne. Panele monokrystaliczne oparte są na nieco starszej technologii i jak sama nazwa wskazuje, składają się z pojedynczej struktury krystalicznej. Zaletą tych paneli jest wyższa wydajność , co oznacza, że do wygenerowania energii dla domu potrzeba ich mniej i system fotowoltaiczny zajmuje mniejszą powierzchnię dachu. Są też bardziej odporne na wysokie temperatury i trwałe. Czas ich pracy szacuje się na 25 lat. Jedyna wada, jaką ma ten zestaw , to jego wysoka cena .

Panele polikrystaliczne różnią się od poprzednich modeli fotowoltaicznych sposobem produkcji , co skutkuje nieregularną powierzchnią i ziarnistą budową ogniw, a ta z kolei obniża ich moc. Proces produkcji jest tańszy, wiec i zestaw jest tańszy w montażu. Warto też zauważyć, że czas ich pracy może ulec skróceniu, ze względu na to, że system fotowoltaiczny wykazuje słabszą odporność na temperatury. Należy się zatem zastanowić, czy najważniejszą rolę odgrywa cena, czy może moc, jaką mają poszczególne zestawy

Montaż instalacji fotowoltaicznej powinien być decyzją przemyślaną i poprzedzoną zdobyciem informacji na temat instalacji fotowoltaicznych. W sieci znajdują się pliki zawierające mnóstwo informacji na temat, czym jest zestaw fotowoltaiczny, jak przebiega jego montaż, jaka musi być wielkość i nachylenie dachu domu, która strona dachu jest najkorzystniejsza do montażu paneli itp. Najlepiej jednak skonsultować się z doradcą, dla którego system fotowoltaiczny nie ma żadnych tajemnic, a oferta cenowa może być negocjowana. Wybierając panele słoneczne najlepiej skorzystać z porad kilku przedstawicieli różnych firm i zdecydować się na najkorzystniejsze produkty. Należy powściągnąć emocje, posłuchać konsultanta, porównać poszczególne systemy i dopiero wówczas dokonać optymalnego wyboru.

Rozmowa z konsultantem – przygotowanie

Przed zaproszeniem konsultanta do domu, musimy się odpowiednio przygotować do rozmowy. Niezbędne będą dane z faktur za energię elektryczną, informujące o rocznym zużyciu prądu, mocy umownej oraz parametrach zabezpieczenia przedlicznikowego. Warto tutaj również udzielić konsultantowi informacji o planowanych zakupach nowych urządzeń elektrycznych, bądź zamierzonych inwestycjach, które zwiększą pobór energii. Ma to bowiem znaczenie w określeniu, jaką moc powinna mieć zamontowana instalacja, żeby zaspokoiła potrzeby nabywcy. Przedstawiciel firmy zechce również przyjrzeć się naszej instalacji elektrycznej, aby falownik, który odpowiada za przekształcenie dostarczanego z paneli prądu stałego na prąd zmienny, był umiejscowiony w pobliżu tablicy rozdzielczej.

Drugim ważnym dokumentem jest projekt budynku, na którym mają zostać zamontowane zestawy fotowoltaiczne. Dostarczy on konsultantowi wiedzy na temat konstrukcji i kąta nachylenia połaci dachowej, rozstawu krokwi oraz stopnia wytrzymałości materiału, którym pokryty jest nasz dach. Ważne jest również wcześniejsze uzgodnienie, którędy będzie przebiegało okablowanie i czy strop budynku nadaje się do swobodnej komunikacji. Należy pamiętać, że po tzw. stropie lekkim nie można się swobodnie poruszać bez ryzyka jego uszkodzenia. Fachowiec, po ustaleniu współrzędnych geograficznych usytuowania budynku i obejrzeniu naszego dachu ustali, czy możliwy jest montaż systemu paneli, i która strona jest najodpowiedniejsza. Warto tutaj dodać, że idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy połać dachowa jest płaska, bądź skierowana na południe. Daje to optymalne warunki produkcji energii przez panele fotowoltaiczne. Jeśli dach opada w kierunku wschodnim i zachodnim, wówczas panele umieszcza się równomiernie po obu jego stronach. Największego problemu podczas montażu dostarczają okna dachowe, kominy, jaskółki, wykusze i nadbudówki. Należy wówczas użyć systemu , którego elementem są mikrofalowniki fotowoltaiczne. Cena takiego zestawu jest jednak wyższa niż przy użyciu pojedynczego falownika. Jeśli dach nie spełnia warunków do montażu paneli, można je umiejscowić na gruncie.

Kiedy już konsultant zbierze wszystkie niezbędne informacje, wówczas przedstawia produkty określonej firmy, mówi na czym polega instalacja, jaką ma moc i jakie elementy wchodzą w skład sieci, którą zamierzamy zbudować. Informuje też, jaki jest skład osobowy ekipy, która będzie zajmowała się montażem systemu paneli, kiedy zostaną dostarczone, jak długo będzie trwał montaż, na ile lat przewidziana jest gwarancja na poszczególne produkty, jak będzie przebiegało rozliczenie z elektrownią itp. Zadaniem przedstawiciela jest udzielenie informacji na każde zadane pytanie, toteż warto się do takiej rozmowy odpowiednio przygotować. Warto też wiedzieć, że wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem paneli i montażem instalacji słonecznej leżą po stronie firmy montażowej, a inwestor nie musi biegać po urzędach w pogoni za ”papierkami”. Umowę spisuje się w domu, a płatności dokonuje w dwóch ratach: zaliczki przed rozpoczęciem prac montażowych i dopłaty po całkowitym sfinalizowaniu transakcji. Jest to bardzo korzystna oferta.

Wszystkie informacje przedstawione w artykule mają na celu poszerzenie wiedzy czytającego i uświadomienie, że panele słoneczne są przeznaczone niemal dla każdego, a ich montaż przynosi klientowi wymierne korzyści, m.in. niezależność energetyczną, niższe rachunki za prąd, możliwość uzyskania ulgi inwestycyjnej czy dotacji z programu ministerialnego ”Mój Prąd”. Poza tym niebagatelne znaczenie ma również rozbudzenie świadomości ekologicznej, bo dbałość o czyste powietrze jest obowiązkiem każdego mieszkańca naszej planety. Należy także stwierdzić, że bardzo perspektywiczną dziedziną działalności człowieka jest fotowoltaika. Ceny instalacji fotowoltaicznej są dzisiaj dostosowane do możliwości finansowych inwestorów także średniozarabiających.