W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o rządowych programach, które mają nieść pomoc w finansowaniu przyjaznych dla środowiska form pozyskania energii elektrycznej. Do takich rozwiązań zalicza się m.in. program Energia Plus. Poniżej przedstawiamy jego istotę.

Czym jest program Energia Plus?

Głównym celem rządowego programu Energia Plus jest ułatwienie inwestycji w odnawialne źródła energii przedsiębiorcom, a przez to poprawa jakości powietrza. Walka z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce nabiera rozpędu. Właśnie takie programy mają nakłaniać i ułatwiać nie tylko osobom prywatnych, ale również firmom, zakup odpowiednich urządzeń, co przełoży się na pozytywne oddziaływanie na poprawę jakości powietrza. Celem programu priorytetowego jest m in unikanie lub ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również zmiejszenie zużycia surowców pierwotnych czy wzrost efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Energia Plus dla prosumentów

Program Plus Energia od 2019 r przede wszystkim ma na celu rozszerzenie definicji tego, kto może zostać prosumentem w kontekście produkcji energii. To już nie tylko osoby indywidualne, ale również przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności. Kim jest prosument? Powołując się na aktualną definicję, którą możemy znaleźć w ustawie, to podmiot wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji OZE na własne potrzeby. Wytworzoną energię może magazynować, a ewentualne nadwyżki sprzedawać do sieci energetycznej.

Ujednolicona stawka VAT

Jednym ze znaczących ułatwień dla prosumentów, które zostaje wprowadzone wraz z programem Energia Plus, jest ujednolicenie stawki VAT na mikroinstalacje w 2020 r. Jeszcze w 2019 r niższą stawką objęte były tylko te instalowane na dachach budynków mieszkalnych. Gdy nie było takiej możliwości i instalacja miała być zamontowana na garażu czy też na gruncie, stawka VAT wzrastała do 23%. Po wejściu w życie nowych przepisów, instalacje fotowoltaiczne znajdujące się poza budynkiem objęte są taką samą stawką VAT.

Energia Plus dla prosumentów

Warunki finansowania w programie Energia Plus

Wracając do warunków finansowania programu Energia Plus, do dyspozycji są 4 miliony złotych przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców na trzech różnych poziomach. Nabór wniosków dotyczy preferencyjnych pożyczek i dotacji na inwestycje.

Pożyczki preferencyjne

Główny punkt wsparcia to pożyczki preferencyjne. Oferowana kwota w takiej pożyczce to od 1 do 300 milionów złotych na okres 15-20 lat. W tym wypadku pożyczka oprocentowana będzie na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 %w skali roku).  Co więcej, dla przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW możemy ubiegać się o umorzenie pożyczki na poziomie 10%. Warto jednak pamiętać, że nie może być to więcej niż 1 milion złotych. Udzielane one są na okres nie dłuższy niż 15 lat lub do 20 lat, gdy inwestycja dotyczy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego”.

Pożyczki na zasadach rynkowych i dotacje

Poza pożyczkami preferencyjnymi, możemy ubiegać się o pożyczki na zasadach rynkowych, które kierowane są dla tych przedsiębiorców, którzy na uzyskanie pomocy publicznej nie mogą liczyć, a mimo to zainteresowani są inwestycją w odnawialne źródła energii. Dostępne są również dotacje, jednak tylko na inwestycje w technologii ORC.

Dla kogo przygotowany został program Energia Plus?

Jak możemy wyczytać na stronie NFOŚiGW, program kierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku.

Do kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków składanych przez przedsiębiorców trwa do 18 grudnia 2020 r lub do wyczerpania alokacji środków. Można to zrobić online, które zatwierdzić należy podpisem elektronicznym. Wnioski składać mogą przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 roku.

Jak złożyć wniosek?

Odpowiednie wnioski można wypełnić i złożyć poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie nfosigw.gov.pl. System ten zawiera gotowe do wypełnienia wnioski, jednak wymaga zarejestrowania się w internetowej bazie NFOŚiGW. Musimy pamiętać, że strona do składania wniosków do programu wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej opcji wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych. W razie problemów z poprawnym działaniem strony warto pamiętać o wyczyszczeniu plików cookies z urządzeń poprzez które składamy wnioski.

W przypadku braku możliwości podpisania elektronicznie wniosku do programu na stronie nfosigw.gov.pl, wnioski należy wygenerować wnioski w GWD i złożyć bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłać pocztą lub kurierem z dopiskiem „Energia Plus” na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski składane przez przedsiębiorców oceniane są na bieżąco. Wnioskodawcy informowani są o wyniku oceny w odrębnym piśmie.

Dla kogo przygotowany został program Energia Plus?

2020 rokiem energii elektrycznej?

Program Energia Plus czy znowelizowane ustawy OZE to małe, ale zdecydowanie dobre kroki w stronę rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wzrostu efektywności energetycznej. To sygnał, że Państwo faktycznie traktuje problem zanieczyszczonego powietrza coraz poważniej i nie tylko stara się nie utrudniać inwestycji wspomagających walkę o czyste powietrze, ale również ją wspiera poprzez wprowadzenie programu priorytetowego. To też ważne sygnały dla przedsiębiorców, którzy nie dość, że chcą zmniejszać swoje negatywne oddziaływanie na środowisko, to mogą jednocześnie odczuć korzyść finansową poprzez zmniejszenie kosztów stałych związanych z energią. Wprowadzenie programu oraz rosnąca popularność rozwiązań wspierających odnawialne źródła energii cieszy, rynek rośnie, a my powoli zaczynamy gonić w tym względzie bardziej rozwinięte kraje. Pojawia się coraz więcej możliwości, a my nie jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy energii. Warto dlatego również sprawdzić oferty takie jak prąd od Plusa dla odbiorców biznesowych czy Plus Prąd od Tauron, w ramach które otrzymamy właśnie prąd plus usługi wybranych fachowców. W końcu im więcej się dzieje na rynku energetycznym tym finalnie lepiej dla nas, konsumentów.