W branży fotowoltaicznej oprócz paneli ważną rolę spełniają także inne elementy, np. optymalizator. Poniżej przedstawiamy jego rolę i znaczenie. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, co mogą zyskać panele fotowoltaiczne, jeśli będą posiadać dobry optymalizator, np. optymalizator solaredge.

Czym są i do czego używa się optymalizatorów mocy ?

Optymalizatory mocy używane są do przeciwdziałania problemowi związanemu z cieniem na panelach fotowoltaicznych. Poprzez zacienienie obszaru działania paneli, cała instalacja na poziomie poszczególnych modułów działa niekorzystnie i produkuje mniejsze ilości prądu. Rozwiązaniem tego problemu są optymalizatory mocy. Taki optymalizator zapewnia poprawne działanie instalacji i dostosowuje moc do zmieniających się warunków zacienienia, a także jest używany do monitorowania stanu modułów. Poniżej przedstawione zostaną informacje na temat samych optymalizatorów mocy ale również produktu marki SolarEdge.

Przede wszystkim należy powiedzieć, że optymalizator mocy to opcja tańsza i bardziej ciekawa niż mikroinwerter. Optymalizatory umieszczane są między panelami fotowoltaicznymi oraz inwerterem. Takie niewielkie urządzenie kontroluje pracę każdego modułu, co zapewnia dobranie odpowiednich parametrów do pracy, jeśli chodzi o poziom mocy i wydajność. Ważne jest również napisać, jakie są pozytywy użycia optymalizatorów. Właściwie dobrany optymalizator zapewnia wydajniejszą pracę instalacji, w przypadku nierównego nasłonecznienia. Każdy z modułów działa równolegle, dzięki czemu nie wpływa to na pozostałe moduły tworzące system. Wydajność z jaką pracują panele fotowoltaiczne również jest kontrolowana, co wpływa na łatwiejsze wykrycie pojawiających się skaz w module.

Panele są nierówno nasłonecznione, kiedy część z nich znajduje się w cieniu lub też moduły fotowoltaiczne są zainstalowane pod różnym kątem. Optymalizatory mocy sposób stały mierzą wydajność instalacji, jeśli chodzi o moc. Ważne jest jednak potwierdzić, że nie działają w sposób samodzielny. Do działania optymalizatorów potrzebne jest falownik lub inaczej inwerter. Należy nakreślić, w jaki sposób następuje współpraca falownika z optymalizatorem fotowoltaicznym. Panele fotowoltaiczne nie wyposażone w optymalizatory działają podłączone szeregowo i są zależne od siebie. W przypadku, gdy w jednym module następuje spadek mocy, wszystkie moduły działają oparciu o moc najsłabszego z nich. W przypadku gdy moduł działa naprawdę nie tak jak powinien, to następuje odcięcie przez diody.

Generalnie więc z powyższego wynika, że rolą optymalizatorów mocy jest:

 • podnoszenie jakości, wydajności działania modułu fotowoltaicznego,
 • doprowadzenie do tego, że moduł sprawnie pracuje mimo defektów, np. zabrudzenia na powierzchni, czy niskiego nasłonecznienia,
 • podniesienie wydajności systemu, danie większej mocy całej konstrukcji fotowoltaicznej,
 • doprowadzenie do zredukowania strat posiadacza paneli z tytułu niskiej wydajności pracy paneli.

Optymalizator solaredge - przegląd właściwości

Optymalizator solaredge – przegląd właściwości

Jest to stosunkowo nowy i innowacyjny optymalizator mocy. Obecnie optymalizator solaredge jest zaliczany do grupy najlepszych produktów fotowoltaicznych tej postaci. Jeśli ocenimy je wg takich kryteriów: cena, wydajność, dostępność, łatwość użytkowania oraz montażu.

Z opisu technicznego, a także opinii dotychczasowych użytkowników oraz ekspertów, wynika, że firma Solaredge , dostarczając na rynek swój optymalizator mocy, postawiła sobie pewien cel nadrzędny. Mianowicie jej optymalizator mocy ma zwiększać sprawność działania paneli nie tylko, kiedy są zabrudzone, ale również wtedy, gdy pojawiają się inne defekty w ich pracy, np.:

 • moduł różnie nagrzewany,
 • drobne, punktowe zabrudzenia modułu,
 • system niesprawny, np. różne nagrzanie stwierdzone na poziomie modułu,
 • uszkodzenie ogniw w ramach modułu,
 • zróżnicowany stopień starzenia się modułów,
 • zaburzenia w odpowiedniej mocy pracy modułów, czy wydajności wytwarzania energii (odmienne niż założenia techniczne, fabryczne).

To pokazuje, że optymalizator mocy od Solaredge jest produktem wielofunkcyjnym. Nie tylko ma wspomóc system paneli w pracy, w tworzeniu energii, gdy panele są zabrudzone, ale i przy innych problemach w tym zakresie.

Przywołany, przykładowy produkt Solaredge działa tak, że:

 • w ramach modułu PV do produkcji energii optymalizator szuka miejsca, gdzie jest tzw. poziom mocy maksymalnej modułu,
 • kiedy na module, który produkuje prąd, pojawi się defekt, np. zabrudzenie, system działa niewydajnie w produkcji energii, to optymalizator np. od Solaredge zaczyna działanie, zaczyna generować prąd.

Na zakończenie warto dodać, że zastosowanie optymalizatorów od Solaredge daje wymierne wyniki oraz korzyści w działaniu układów fotowoltaicznych. Bardzo szybko posiadaczom takich produktów udaje się nawet całkowicie, a w pierwszych dniach stosowania o 14-20% zmniejszyć niewydajność przy produkcji prądu. Atutem jest również to, że Solaredge, wychodząc na przeciw klientom, sprzedaje swoje produkty w rozsądnej cenie, z długim okresem gwarancji. Ryzyko więc nabywania takich sprzętów jest żadne. Można tylko skorzystać.