W Polsce coraz częściej zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne decydują się na korzystanie z paneli fotowoltaicznych. Takie przedsięwzięcie jest związane z tym, że instalacje fotowoltaiczne skutkują obniżeniem wydatków na energię elektryczną, a także powodują kumulowanie za pośrednictwem odpowiednich elementów energii, która może być później wykorzystana do konsumpcji w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie domowym. Instalacje fotowoltaiczne mają swoje zalety oraz wady. Najważniejsza jednak jest prześledzenie zarówno kosztów budowy instalacji i wybrania najlepszych elementów, jakimi są kolektory słoneczne, ale także ubezpieczenie paneli. Instalacje fotowoltaiczne mają to do siebie, że są rozwiązaniami innowacyjnymi, jednak stworzonymi przez człowieka i działającym i czasem w ciężkich warunkach atmosferycznych. Dlatego też tak ważne jest, aby użytkownicy paneli fotowoltaicznych, którzy zdecydowali się na zainwestowanie i położenie na swoim dachu systemów jakimi są instalacje fotowoltaiczne skorzystali z ofert ubezpieczenia instalacji.

Ubezpieczenie – jakie spełnia funkcje?

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ubezpieczenie i jakie spełnia funkcje. Toteż pozwoli lepiej zrozumieć, dlaczego ubezpieczenie jest tak ważne przy instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii. Ubezpieczenie jest to w uproszczeniu urządzenie w ramach którego ubezpieczyciel w zamian za otrzymaną składkę od zakupu polisy ubezpieczeniowej ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, straty w życiu osoby ubezpieczonej, czy jej mieniu, które stanowiło przedmiot polisy ubezpieczeniowej. Należy to rozumieć w taki sposób, że nabywający ubezpieczenie, płaci za polisę, ale w zamian za to, ma gwarancję, że w razie nagłych, negatywnych zdarzeń, objętych polisą, otrzyma od ubezpieczyciela stosowne świadczenie, które rekompensuje mu straty. Kolektory słoneczne, mienie, ruchomości, zdrowie i życie ludzkie to najczęstsze przedmioty nabywanych polis ubezpieczeniowych.

Nabywając polisę ubezpieczeniową, np. instalacji, czy domu, ubezpieczony ma pewność, że:

  • uzyska świadczenie do kwoty ustalonej w polisie od Ubezpieczyciela,
  • jeśli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej doszło do wyrządzenia mu szkody, nieszczęśliwego zdarzenia na wypadek którego posiadał wykupioną polisę.

Ubezpieczenie w takim rozumieniu spełnia funkcję: ochronną, gwarancyjną, minimalizuje ryzyko.

Podstawą uruchomienia polisy ubezpieczeniowej jest podpisanie przez strony umowy ubezpieczeniowej, czego potwierdzeniem jest wydana polisa ubezpieczeniowa. To dokument, w którym jasno jest wskazane, co (czy kto) jest ubezpieczony, jaka kwota opłaconej składki, czas trwania ochrony ubezpieczeniowej i suma ubezpieczenia – czyli maksymalna kwota, którą może uzyskać ubezpieczony w ramach wypłaty na jego rzecz świadczenia. Kwestie obsługi polisy ubezpieczeniowej są szczegółowo uregulowane przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Czy kolektory słonecznie mogą być ubezpieczone?

Zdecydowanie tak. Coraz powszechniejsze jest ubezpieczenie instalacji. W praktyce kolektory słoneczne są narażone na wiele ryzyk nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. Przykładowo są to takie zdarzenia losowe jak: uderzenie statku powietrznego, gradobicia, silne deszcze, czy burze, prowadzące do całkowitego uszkodzenia paneli, ich pęknięcia, utraty ich zdolności użytkowych. Samo w sobie uderzenie statku powietrznego chociaż jest zdarzeniem rzadkim, jednak możliwym. Zwłaszcza, jeśli panele fotowoltaiczne są montowane np. na posesjach przy lotniskach, czy bazach awionetek, innych urządzeń latających.

Każdorazowo w przypadku zniszczenia instalacji koszty jej naprawy, ponownego montażu są bardzo wysokie. Nierzadko sprowadzają się do kupienia całkowicie nowych paneli i zlecenia montażu instalacji od zera. W przypadku takich wypadków produkcja energii metodami eko dla domu jest całkowicie zatrzymana. Właściciel posesji dodatkowo ponosi koszty zużycia normalnej energii, skoro jego instalacja fotowoltaiczna nie pracuje.

Na wypadek kosztów i strat ww. przypadków chronią ubezpieczenia. Dlaczego? Otóż w razie wystąpienia takich szkód, nawet do 48 H agent ubezpieczeniowy i rzeczoznawca przyjmują zgłoszenie szkody, wykonują wycenę, przelewają środki finansowe ze świadczenia. To pozwala natychmiast poszkodowanemu zlecić wykonanie nowej instalacji, montaż kolektorów.

Jak ubezpieczyć kolektory do produkcji energii?

Istnieje wiele sposobów na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorca lub osoba fizyczna może zdecydować się na ubezpieczenie instalacji, składając osobistą wizytę u przedstawiciela ubezpieczeniowego, który określi, jakie szkody oraz zdarzenia losowe najczęściej mogą wystąpić w rejonie, w którym znajduje się instalacja. Jednak dużo wygodniejsze jest skorzystanie z wielu stron ubezpieczycieli, wśród których znajduje się Vienna Insurance Group.

Osoba, która wejdzie na stronę internetową ubezpieczyciela, będzie musiała zaakceptować zgodę na skorzystanie z jej danych osobowych. Takie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane dla celów marketingowych. Zasadne jest omówić, w jaki sposób strona www wykorzystuje pliki cookie, a także dane osobowe potencjalnego klienta. Należy więc prześledzić, w jaki sposób odbywa się zbieranie danych osobowych przez stronę, a także jak strona ubezpieczyciela wykorzystuje pliki udostępnione przez klienta.

Najważniejsze na stronie internetowej ubezpieczyciela jest zamieszczone okienko z informacją, że strona wykorzystuje pliki cookie, np. są to takie komunikaty: „uwaga! strona wykorzystuje pliki cookie”, „na stronie następuje zebranie plików cookie”, czy „prowadzimy rejestr i wykorzystanie plików cookie”. Od wejścia w życie w 2018 roku rozporządzenie o ochronie danych osobowych uchwalony przez Parlament Europejski wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej muszą być przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Pliki cookie są to niewielkie pliki, które są zapisywane oraz przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Są one zapisywane w pamięci urządzenia. Zawierają również informacje na temat strony internetowej, z której pochodzi dany plik.

Generalnie jednak – zgoda na to przetwarzanie danych, czy pobieranie plików cookie, nie powinno budzić większych obaw. Po przejściu tych czynności formalnych można dzięki stronie www różnych ubezpieczycieli dokładnie poznać ubezpieczenia, jakie są oferowane posiadaczom instalacji fotowoltaicznych. Produkty te są zwykle szczegółowo opisane pod względem ceny, zakresu, czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie cechy ma mieć tzw. idealne ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

Szukając idealnego ubezpieczenia instalacji trzeba szukać takiej polisy, która jest w dobrej cenie, a ma szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Należy otworzyć modelowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia, sprawdzić, na wypadek, jakich zdarzeń chroni polisa. Dokonując wyboru ubezpieczenia, warto zadbać o wygodę. Mianowicie wybrać Ubezpieczyciela, który gwarantuje obsługę zdalną, online polisy, przyjmowanie telefoniczne szkody oraz jej analizę, wycenę max do 48 godzin. Takie generalnie polisy są najlepsze. Z perspektywy ubezpieczającego ich posiadanie jest wygodne, nie absorbuje, nie wymaga licznych formalności, a gwarantuje szybkie wsparcie finansowe, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.

Warto też związać się „na stałe” z jednym ubezpieczycielem. Generalnie nabywając co rok, czy dwa u tego samego podmiotu polisę można wypracować sobie wysoką zniżkę. Nawet do 20-30%.

Puentując, polisa ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej to bardzo dobre, wygodne, racjonalne rozwiązanie. Dzięki niemu posiadacz takich produktów fotowoltaicznych nie musi obawiać się nieszczęśliwych zdarzeń, które uszkodzą jego instalację.