Ostatnie lata to szybki rozwój technologii fotowoltaicznej. Szybko zużywające się źródła konwencjonalne powodują, że wielu inżynierów od lat pracowało na rzecz wynalezienia możliwości wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Z racji ciągłego operowania promieni słonecznych możliwe jest wykorzystanie paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej. Ich rynkowa oferta jest szeroka. Sprzedawane modele są zróżnicowane pod względem parametrów technicznych, cen, okresu gwarancji. Coraz mocniej reklamowane są również baterie typu perc. Sprawdź, czym są te panele i czy warto je stosować.

Definicja i cechy paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw i wykorzystują promienie słoneczne, aby móc zamienić promieniowanie ze światła słonecznego w energię elektryczną. Panele, a dokładniej moduły składają się z pojedynczych ogniw. Ogniwa są wytwarzane z krystalicznego krzemu. Tego typu baterie dominują na świecie i są zaliczane do ogniw pierwszej generacji. Pod względem wydajności plasują się w środku dostępnych modeli na rynku. Nowością są ogniwa drugiej generacji. Takie ogniwa odznaczają się wyższą wydajnością energetyczną, co ma znaczenie przy wyborze ogniw. Ogniwa drugiej generacji wykorzystują dość często inne typy materiałów niż krzem. Do ich produkcji używa się mieszanek galu, indu i selenu. Ogniwa tej generacji mają większą wydajność niż pierwsza generacja. Ogniwa fotowoltaiczne są najnowocześniejszym wynalazkiem, to wiele technologii, które wyróżnia nisko-kosztowa produkcja modułów i w przypadku masowej produkcji jej prostota. Wszystkie rodzaje paneli posiadają cechy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Dzięki temu nasze panele będą właściwie dobrane do posiadanych warunków pod względem sprawności i wielkości ogniwa. Po pierwsze należy przyjrzeć się gwarancji. Coraz częściej gwarancje modułów fotowoltaicznych są wydłużane. Producent, pewny swojego produktu wydłuża okres. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość cieszenia się z tej technologii dłużej. Korzystanie z niej należy do przyjemnych, jednak zdarza się też, że instalacja produkująca prąd musi być ulepszana. Należy również zwracać uwagę na odporność części instalacji na działanie mgły solnej. Warstwa modułu jest szczególnie narażona na działanie soli.

Panele fotowoltaiczne typu perc – co to jest?

Wreszcie można przejść do omawiania technologii perc. Technologia perc to pasywacja emitera tylnej części ogniwa. Jednak zwrot ten wymaga wyjaśnienia. Moduły w technologii perc zbudowane są inaczej niż ogniwa innych typów. Budowa uproszczonego ogniwa wygląda tak, że składa się z warstwy emitera, płytki krzemowej i aluminiowej metalizacji. Panele słoneczne posiadają złącze typu p-n. Natomiast ogniwo perc posiada pomiędzy płytką krzemową, a metalizacją warstwę dielektryka. Dzięki takiemu rozwiązaniu podniesiona jest moc ogniwa, a moduły pracują w o wiele większej sprawności. Moduły perc dzięki swojej budowie pozwalają na dotarcie światła do spodniej części płytki ogniwa perc. W takich warunkach generowanie elektronów nie odbywa się w głąb ogniw perc. Przez odbicie fotony promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Technologia perc pozwala na polepszenie całego procesu wychwytywania elektronów z ogniw.

Panele fotowoltaiczne typu perc - co to jest?

Technologia perc pozwala producentom modułów pv produkować lepsze moduły fotowoltaiczne. Produkcja prądu przez moduły w technologii perc nie jest nowym rozwiązaniem. Została zademonstrowana w Australii. Wszelkie prawa zastrzeżone należały do Uniwersytetu Nowej Południowej Walii.

Moduły perc lepiej wykorzystują promienie słoneczne o różnych długościach fali. Instalacje, standardowo pochłaniają fale krótsze o długości do 500 nanometrów, zaś dłuższe fale mogą przeniknąć przez ogniwo bez przekształcenia w energię, co będzie skutkować generowanie ciepła. Dzięki dolnej warstwie energia jest wyższa niż w klasycznym module. Prowadzi to do efektywnego wykorzystania promieniowania, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności dla całej instalacji.

Moduły typu perc są rekomendowane dla ludzi szukających prawdziwie wydajnych rozwiązań. Są optymalne dla inwestorów, którzy chcą nabyć stosunkowo mało, ale wydajnych paneli do swojej instalacji.

Wady paneli fotowoltaicznych typu perc

Istnieją jednak również problemy, wynikające z korzystania z tego typu ogniwa fotowoltaicznego. Również analizowane panele perc nie są pozbawione wad, które mogą zaszkodzić użytkowaniu. W skutek zastosowania podwójnej powłoki wzrasta degradacja, która jest wywołana przez światło. Moduł perc to domieszka struktur, co wpływa na zjawisko degradacji napięciem indukowanym. Najlepiej kupować moduły, które posiadają certyfikat stwierdzający brak wystąpienia tego ryzyka. Należy także dodać, że panele tego typu słabiej niż klasyczne reagują na podwyższony poziom wilgoci oraz ciepła.

Wady paneli fotowoltaicznych typu perc

Zalety paneli fotowoltaicznych typu perc

Należy przejść do omawiania zalet ogniw perc. Panele tego typu są dużo bardziej wydajne w dni z dużym zachmurzeniem, a także zapewniają dużo większą wydajność. Daje to możliwość korzystania z energii elektrycznej zarówno rano, jak i wieczorem. Zdarza się również, że światło nie może dotrzeć do paneli, gdyż nie przejdzie przez źródła zacienienia. Z takimi jednak problemami z łatwością radzi sobie technologia perc. To także fundamentalna zaleta zastosowania takiego modelu zamiast klasycznych ogniw fotowoltaicznych. Główną korzyścią struktury perc ogniwa jest wyższa wydajność. Możesz osiągnąć do 1 % względem wydajności w modelu standardowym. Zysk ten spowoduje redukcję kosztów poprzez działanie w całym systemie. Najlepszymi ogniwami są takie, które ma ulepszoną sprawność i równolegle minimalizują koszty. Zwiększenie wydajności przyczynia się do zmniejszenia kosztów.

Zalety paneli fotowoltaicznych typu perc

Dokonując podsumowania zalet, moduły w tej technologii skonstruowane są w identycznej niemal postaci, jak klasyczne moduły fv. Jednak różnicą, która przemawia na korzyść omawianych paneli, jest posiadanie reflektora mocy. To dodatkowa warstwa z wyciętymi otworami, które powodują, że światło przenika przez płytkę krzemu i jest do niej kierowane jeszcze raz. W godzinach porannych i wieczornych, kiedy światło słoneczne nie ma jednej długości fali, lepiej jest zamontować ogniwa fotowoltaiczne perc.

Oczywiście na rynku cały czas prowadzona jest dyskusja, czy panele perc to najlepsze rozwiązanie. Na pewno rozwiązanie o określonych zaletach, które kosztują. Nie każdy inwestor potrzebuje nabywać panele o takich parametrach i funkcjonalnościach. Eksperci ds. fotowoltaiki najbardziej rekomendują ich stosowanie ludziom, których nieruchomości znajdują się np. w terenie o niskim nasłonecznieniu. W takich przypadkach istnieje uzasadniona potrzeba tej postaci rozwiązań.