W dzisiejszym świecie stale rośnie cena energii elektrycznej. Jest to spowodowane drożejącym wydobyciem i kurczeniem się zasobów naturalnych takich jak węgiel i ropa naftowa. Dlatego ludzie zaczęli się skłaniać ku alternatywnym źródłom energii, takim jak energia wiatrowa, słoneczna. Z tym ostatnim pojęciem związane są moduły bipv, które zostaną przedstawione jako rozwiązania w budownictwie. Sprawdź, jakie posiadają wady, zalety.

Co to są moduły bipv?

Obecnie rynek paneli fotowoltaicznych jest zdominowany przede wszystkim przez systemy fotowoltaiczne, które funkcjonują jako systemy produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie tych systemów pozwala na produkcję prądu dla domu lub zakładu produkcyjnego. Jednak w ostatnim czasie znaczenia nabrała idea wprowadzania innych rozwiązań fotowoltaiki. Fotowoltaika może mieć różne formy. Moduły bipv to zastępowanie elementów budynków przez ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki takiemu zabiegowi, pokrycie dachowe same w sobie może produkować energię elektryczną. Budynki mogą być samowystarczalne pod względem energetycznym.

Jaka jest geneza wprowadzenia na rynek modułów BIPV?

Początki instalowania bipv building integrated photovoltaics sięgają lat 70. XX wieku. Zamiast tradycyjnych elementów budynków montowane są panele fotowoltaiczne. Moduły te najpierw są oprawiane w aluminium, a kolejno podłączane tam, gdzie nie można uzyskać dostępu do zasilania elektrycznego. Przykładowo w latach 80 Lata 80 moduły te montowane głównie na dachu budynków. Takie zastosowanie paneli fotowoltaicznych w budynku umożliwiało obniżenie zapotrzebowania prądowego. W latach 90. XX wieku powstało pojęcie BIPV, ze względu na to, że w tym czasie rozpoczęła się komercjalizacja i moduły można było umiejscawiać w wielu częściach budynku.

Podstawowe formy instalacji BIPV

Istnieje możliwość stosowania kilku rodzajów tego typu paneli. Moduły są instalowane na płaskich dachach. Szklany dach powoduje zwiększenie temperatury wewnątrz budynku, co zmusza do włączenia klimatyzacji. Moduły umieszczone na dachu powodują cień, więc jest to korzystne w klimacie suchym, gdzie słońce operuje długo w ciągu dnia.

Moduły są też wbudowane w pokrycia fasad budynków. Montaż modułów ma miejsce w elewacjach, które są szczególnie dekoracyjne. Dzięki temu zysk z instalacji jest podwójnie ekologiczny – panele produkują prąd, a poza tym budynek jest zaopatrzony w nowoczesne technologie.

Również dzięki modułom bipv instalowanym na tarasach i balustradach można dokonać obniżenia kosztów energii. Balustrady w nowoczesnej formie są produkowane ze szkła, jednak można dzięki analizowanym modułom osiągnąć wspaniały efekt cienia na tarasie, ale również wytwarzać energię elektryczną.

Wady i zalety stosowania instalacji BIPV

Nie można zapominać o podaniu tego rodzaju informacji. Jak każde przedsięwzięcie, bipv ma swoje wady i zalety. Najpierw przedstawiona zostanie strona słaba. Wadą jest wysoki koszt takich instalacji. Dotyczy to także monterów elementów instalacji, którzy muszą mieć większe kwalifikacje i umiejętności, co również wpływa na cenę usługi. Jest to rozwiązanie nieopłacalne dla już istniejących budynków.

Można teraz przejść do zalet. Dzięki ogniwom fotowoltaicznym tego typu można obniżyć koszty instalacji. Następuje także redukcja kosztów niezależnych instalacji od budynku z instalacją fotowoltaiczną.

Budownictwo fotowoltaiczne typu BIPV – jakie są koszty?

Wszystko jest zależne od wielkości budynku i materiałów użytych do budowy systemu instalacji bipv. Im bardziej wydajne materiały, tym droższa cała instalacja. Przykładowo dachówka fotowoltaiczna kosztuje 300 zł, a na 1 metr kwadratowy potrzebne jest około 3,5 dachówki. Łatwo jest więc obliczyć koszt pokrycia 100 – metrowego dachu, który w tym przypadku wyniesie 100 x 3,5 x 300, co da kwotę 105 tysięcy złotych samej dachówki. Jak widać jest to kosztowna inwestycja, która jednak w długiej perspektywie czasowej zwraca się.

Można jednak obniżyć poniesione wydatki na inwestycje, dzięki dotacjom i ulgom rządowym dla budynków z instalacjami bipv. Przykładowo we Francji zaoferowano dotację w wysokości ćwierć euro za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę z instalacji oraz 30 centów za kilowatogodzinę za stosowanie systemów fotowoltaicznych.