Obecnie coraz częściej ludzie zwracają uwagę na nowe możliwości pozyskiwania energii. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym jest odcięcie się od zależności konwencjonalnych źródeł energii, a drugie to możliwość skorzystania z odnawialnych źródeł, które wpływają na stan planety i pozwalają żyć w czystym środowisku. Poniżej przedstawiamy, jakie wady i zalety ma prąd pozyskiwany ze słońca.

Nowe możliwości pozyskiwania energii – jakie?

Największe firmy i naukowcy od lat rozwijają te dziedziny nauki, które pozwalają pozyskać energię z natury. Stawiane są farmy wiatrowe, które generują prąd do gospodarstw domowych, elektrownie wodne, stosujące energię przepływu wody do produkcji energii elektrycznej. W wielu miejscach na świecie od kilkunastu lat wykorzystuje się prąd ze słońca. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej i innowacyjnej technologii, stosującej krzem do przetwarzania energii z promieni słonecznych w energię elektryczną. Dzięki temu słońce jest wykorzystywane na każdej szerokości geograficznej. Człowiek wreszcie w ostatnich dziesięcioleciach zaczął wykorzystywać nowe źródła energii do swoich zastosowań, świadomy tego, że źródła energii, te konwencjonalne ulegają wyczerpaniu i nie mogą być w dotychczasowym tempie eksploatowane. Mowa oczywiście o węglu kamiennym, brunatnym i ropie naftowej. Dlatego taką popularnością w ostatnim czasie cieszy się energia słoneczna. A otrzymywanie prądu ze słońca stało się realne.

Prąd ze słońca - jakie ma wady i zalety?

Prąd ze słońca – panele fotowoltaiczne – podstawowe informacje

Na początku należy napisać, że nie było łatwo znaleźć sposobu, na zamianę promieniowania słonecznego, na energię elektryczną. Łatwiej było wymyślić turbiny wodne lub wiatrowe do pozyskiwania energii niż instalacje, wykorzystujące prąc ze słońca. Jednak fotowoltaika bardzo szybko się rozwija i oferuje coraz lepszej jakości instalacje fotowoltaiczne. Do budowy instalacji fotowoltaicznej wykorzystywane są panele, które znajdują się najczęściej na dachu domu lub innych budynków, na których są konstruowane. Niezbędne jest napisać, że instalacja tego typu znajduje się prawie zawsze na powierzchni dachów, gdzie można skorzystać z operowania promieni słonecznych. Koszt zakupu paneli słonecznych w Polsce jest nadal wysoki, ale coraz bardziej się opłaca kupno takiej instalacji. Instalacja fotowoltaiczna działa bardzo długo, gdyż elementy składające się na nią są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Prąd ze słońca w domu jest możliwy dzięki efektowi fotowoltaicznemu, o którym więcej poniżej.

Prąd ze słońca - panele fotowoltaiczne - podstawowe informacje

Zamiana energii słonecznej w prąd przy domu – czy to możliwe?

Tak jest to możliwe. Tylko istotne jest wyjaśnić, w jaki sposób powstaje prąd ze słońca. Fotowoltaika jest dziedziną nauki, która skupia się na zamianie energii fotonów, czyli najmniejszych cząstek promieni słonecznych na prąd. Dzieje się to, w taki sposób, że promienie słoneczne padają na płytki zamontowane na panelach fotowoltaicznych, a baterie słoneczne zbierają energię i przekazują ją do pozostałych elementów instalacji fotowoltaicznej. Baterie słoneczne służą do zamiany bezpośredniej energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Bateria słoneczna zbudowana jest z ogniw o odpowiedniej mocy działania. Polska to kraj, gdzie z umiarkowanym optymizmem, można decydować się na instalację takiego rozwiązania. Inwestycja na początku pochłania spore koszty, jednak pozwala potem korzystać z darmowego bogactwa, jakim jest prąd ze słońca. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają sprawnie zamienić źródła energii słonecznej na energię elektryczną.

Zamiana energii słonecznej w prąd przy domu - czy to możliwe?

Zalety prądu ze słońca

Jak każde rozwiązanie, prąd ze słońca ma swoje zalety i wady. Baterie słoneczne są dostarczane na rynek przez wielu producentów, a ich cena spada. Dodatkowo inwestorzy mogą skorzystać z licznych programów wsparcia finansowego na ich zakup, montaż, np. Programu Czyste Powietrze, czy Agroenergia. Dalej to zalet tego działania należy zaliczyć brak negatywnych skutków instalacji systemów fotowoltaicznych. Prąd ze specjalnych instalacji to wygoda dla użytkowników oddalonych od sieci energetycznych, a także brak konserwacji, gdyż instalacje fotowoltaiczne posiadają dużą wytrzymałość. Zalety związane z pozyskiwaniem energii słonecznej i zamienianiem jej w elektryczność można podzielić na finansowe, ekologiczne i technologiczne.

Jeśli chodzi o finanse, to panele wytwarzają darmową energię pochodzącą ze światła słonecznego. Nadwyżki energii mogą być odebrane z sieci lub sprzedane, jednak to zależy od regulacji prawnych w danym kraju. Dzięki takiemu krokowi, nieruchomości zyskują na wartości, właściciele nie muszą obawiać się podwyżek prądowych, a co za tym idzie, nieruchomości generują niższe koszty ogólne.

W przypadku wyrażenia zgody na instalację właściciele wspierają działania ekologiczne. Energia tego typu jest zrównoważona i odnawialna. Nie może jej zabraknąć w przeciwieństwie do węgla lub ropy naftowej, których zasoby codziennie są wyczerpywane. Media światowe donoszą o szerokiej dostępności czystej energii, światło słoneczne dociera do każdego zakątka kuli ziemskiej i może być wykorzystane dla potrzeb ludzkich w ciągu dnia bez limitu. Panele instalacyjne mogą być po zużyciu poddane recyklingowi, co jest dla niektórych osób bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i ponownego wykorzystania.

Należy jeszcze podać zalety związane z technologią. Pozyskiwanie energii ze słońca ciągle się rozwija, a elementy użyte do budowy instalacji są odporne na anomalia pogodowe i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Panele są również bezawaryjne i nie wymagają konserwacji, co wpływa na wygodę korzystania z tego rozwiązania.

Wady prądu ze słońca

Baterie sloneczne zapewniają prąd, jednak mają też swoje wady. Po pierwsze brak jest możliwości wykorzystania energii w ciągły sposób. Na początku inwestycji pojawiają się duże koszty, mogące wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do problemów można zaliczyć również wytwarzanie energii tylko w ciągu dnia. Niezbędne jest także pozyskać dane, ile kWh wynosi zużycie w gospodarstwie domowym, aby móc dobrać odpowiednią wielkość instalacji. Pozyskanie danych wymaga konsultacji z doświadczonymi fachowcami, którzy wysoko cenią swoje usługi. Wadą jest to, że nawet niewielkie zacienienie powoduje spadek wydajności całego układu. Dane mogą być nieprzydatne, kiedy w pobliżu powstanie przeszkoda, wpływająca negatywnie na cały układ. Do negatywów zalicza się również to, że produkcja paneli związana jest z emisją do atmosfery gazów cieplarnianych.

Czy możliwe jest wsparcie w pozyskaniu dotacji na prąd ze słońca

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Z racji wykorzystania wielu środków unijnych polskie gminy decydują się coraz częściej na tworzenie specjalnych programów, które umożliwiają pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika stanowi ważny dział gospodarki, zapewnia możliwość montażu instalacji na budynkach, dzięki czemu ograniczone jest pozyskiwanie zasobów naturalnych i zanieczyszczanie środowiska przez emisję zanieczyszczeń, co ma miejsce w przypadku źródła energii, jakim jest wydobywanie węgla lub ropy naftowej.

W Polsce możliwe jest pozyskanie dofinansowania na kupno instalacji solaroenergetycznej. Strona rządowa, aby osiągnąć wymaganą przez Unię Europejską normę wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, zachęca licznymi programami obywateli do inwestowania w ten rodzaj energii. Ustawa znowelizowana niedawno wprowadziła liczne opusty, które pozwalają na kumulowanie energii i wykorzystanie energii do późniejszych celów. Inna zmiana to zwiększenie mocy mikroinstalacji, co przekłada się na większe ilości kWh uzyskanych z dachów nieruchomości.

Można wreszcie uzyskiwać wsparcie finansowe na fotowoltaikę w postaci bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach, np. w ramach Programu Czyste Powietrze, czy Agroenergia.

Prąd ze słońca to rozwiązanie dla klientów indywidualnych i firm

Warto dodać, że analizowane instalacje są przeznaczone zarówno dla osób indywidualnych, firm, jak i spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki temu zarówno sektor prywatny, jak i państwowy może pozwolić sobie na dołożenie cegiełki do ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia rosnących kosztów używania prądu. Firmy najczęściej z branży przemysłowej, decydując się na wydatkowanie środków na tego typu przedsięwzięcie, wiedzą, że postępują słusznie, gdyż początkowy wysoki koszt, zwraca się po krótkim czasie, co wpływa wymiernie na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.

Podsumowanie

Prąd ze słońca do jeszcze niedawna wydawał się rozwiązaniem abstrakcyjnym, czy nieosiągalnym w aspekcie finansowym. Obecnie jest inaczej. Rynkowa oferta paneli i firm, zajmujących się ich montażem jest szeroka. Na terenie Polski funkcjonuje dostęp do wielu tematycznych programów, wspierających finansowo w tym działaniu. Wreszcie montaż instalacji do pozyskiwania prądu ze słońca ma sens. Już po 10 latach przeciętne gospodarstwo domowe może zarobić nawet 25 000 zł. To koronny argument, który koniecznie trzeba uwzględnić.