Nie podlega wątpliwości, że koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego stanowią inwestycję, a wszelkie ograniczenia kosztów stanowią prawdziwą ulgę. Pozytywną informację stanowi fakt, że obecnie istnieje coś takiego, jak ulga termomodernizacyjna. W praktyce oznacza to możliwość odpisania pewnych kosztów budowlanych przez podatnika. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi i co należy zrobić, by ją otrzymać!

Ulga termomodernizacyjna, co to jest?

Coraz częściej mówi się o złej jakości powietrza w Polsce. Większość zanieczyszczeń pochodzi z przestarzałych instalacji grzewczych, nielegalnego palenia śmieci oraz ogrzewania budynków za pomocą pieców, które zasilane są nieodpowiednim paliwem. W związku z koniecznością obniżenia emisji szkodliwych substancji do powietrza państwo proponuje różnego rodzaju dofinansowania w zakresie energii elektrycznej i grzewczej. Wobec tego masz szansę na obniżenie kosztów instalacji urządzeń, które pozyskują energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody oraz ogrzewania domu. W praktyce to swego rodzaju dofinansowanie jest określane jako ulga termomodernizacyjna. Rodzajów przedsięwzięć, za których realizację będzie można odliczyć część kosztów w rozliczeniu rocznym PIT, jest sporo, dlatego warto wiedzieć, kiedy można ubiegać się o wpisanie na listę uczestników programu modernizacyjnego.

Co można odliczyć od podatku: remont 2019

Zwrot za zakup materiałów budowlanych dotyczy wielu rodzajów inwestycji, dlatego warto je znać! Kto wie, może i Ty rozpoczniesz pewne zmiany w swoim domu? Poniżej przedstawiamy przykładowe materiały, które można odliczyć od podatku.

  • Instalacja fotowoltaiczna, na której realizację trzeba przeznaczyć znaczną ilość środków, jest w Polsce dofinansowywana przez różne źródła. Jeśli więc nie możesz skorzystać z odliczeń w związku z budową lub poszukujesz korzystniejszych rozwiązań, dowiedz się w urzędzie swojego miasta, na jakie ulgi i dodatki możesz liczyć.
  • Montaż kotła kondensacyjnego, który stanowi kolejną sporą inwestycję. Zalety kotłów kondensacyjnych są jednak niezastąpione, a wymiana starych kotłów na nowe znacznie przyczynia się również do ochrony budynków i ich mieszkańców przed awariami, które grożą zdrowiu lub życiu.
  • Zwrot części kosztów możesz otrzymać także za węzeł cieplny.
  • Ulga przysługuje za wszelkiego rodzaju dokumenty, ustalenia i obliczenia, które są przygotowywane przez specjalistów w celu przygotowania budynku pod nowoczesną instalację.
  • Możesz skorzystać z odliczenia na rzecz materiałów do budowy, które posłużą jako narzędzie do ocieplenia budynku.
  • Ulgę termomodernizacyjną możesz uzyskać również na wszelkie materiały wchodzące w skład instalacji grzewczej.

Dobrym rozwiązaniem w zakresie rozpoczęcia prac jest natychmiastowe zgłoszenie Twoich prac do audytu i upewnienie się, jakie materiały i działania uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi. Analizę audytu energetycznego także możesz odliczyć od podatku. Powyższe przykłady nowych możliwości dla podatnika to nie wszystkie ustalenia, jakie pojawiły się w kraju w grudniu zeszłego roku za sprawą Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jeżeli interesuje Cię dokładny spis praw, możesz sprawdzić je w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Ulga remontowa 2018, zwrot podatku w 2019

Chociaż rok 2018 dawno już minął, nie pozostawał on obojętny dla osób, które starały się o dofinansowanie w roku obecnym. Podobnie, jak zwrot VAT za materiały budowlane 2019 nastąpi dopiero w roku 2020, tak duże znaczenie ma rok 2018 i 2019 dla tych, którzy swoją inwestycję rozpoczęli wcześniej.

Ulga budowlana 2019 przyznawana jest osobom, które prace modernizacyjne rozpoczęły w latach 2018 i wcześniej. Nie wcześniej jednak niż 3 lata. Jeżeli prace zostały rozpoczęte na początku tego roku, ulga termomodernizacyjna 2019 będzie możliwa do odpisania dopiero za rok 2020. Prawo podatnika do ulgi regulowane jest przez ustawę o PIT. Co ciekawe, z ulgi możesz skorzystać, aż do upływu 6 lat od rozpoczęcia prac. Wyłącznie jednak w przypadku, kiedy Twój roczny dochód nie pokrywa całkowicie wydatków, z którymi wiązało się przedsięwzięcie poprawienia jakości systemu grzewczego w domu, który posiadasz. Jeśli chodzi o realizację przedsięwzięcia, musisz mieć również na uwadze, że kwota odliczana od podatku nie może przekraczać 53 tysięcy złotych. Liczy się to nie tylko wydatków i odliczeń z jednego roku, ale również wszystkich kolejnych lat, licząc od rozpoczęcia termomodernizacji.

Ulga remontowa 2019, komu przysługuje?

Kto ma szansę na ulgę termomodernizacyjną? Skorzystać z ulgi mogą wszyscy właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Co rozumiemy przez nazwę budynek mieszkalny? Według prawa budynek mieszkalny jednorodzinny to służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Oczywiście każda z tych osób musi być również podatnikiem, który odprowadza 19% stawkę podatku albo musi opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najprościej mówiąc, o ulgę mogą się ubiegać wszyscy, którzy rozliczają PIT-36, PIT-37, PIT-28 oraz ci, którzy rozliczają podatek liniowo. Bycie właścicielem budynku mieszkalnego wiąże się z koniecznością termomodernizacji domu, dlatego można liczyć na ulgę w tym zakresie. Warto pamiętać jednak o tym, że z ulgi możesz skorzystać tylko wtedy, kiedy jeszcze nie zgłosiłeś się do innego programu współfinansowania wydatków termomodernizacyjnych. Miejsce na wskazanie kwoty do odliczenia jest w miejscu załącznika PIT/0.

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania w bloku lub budynek, który jest Twoją własnością, jest użytkowany w celach komercyjnych. W praktyce pod tym pojęciem kryją się pomieszczenia wynajmowane na biura, czy sklepy. Domy wielorodzinne lub komercyjne nie są brane pod uwagę i nie ma od tej reguły odstępstwa. Chyba że mamy na myśli istnienie sklepu lub biura w domu mieszkalnym. Wtedy na ulgę również można liczyć.

Wszyscy właściciele domów, którzy pragną inwestować w posiadany budynek, jednak nie mieszkają w nim osobiście, a wynajmują go innym mieszkańcom, również mogą ubiegać się o odliczenie. Uldze podatkowej nie podlegają takie pomieszczenia, jak garaż, stodoła i inne pomieszczenia użytkowe, które nie są stricte mieszkalne. Posiadacze garaży, które są połączone z budynkiem mieszkalnym, mogą uznać się za szczęściarzy, ponieważ w takim wypadku, zgodnie z prawem, mogą odliczyć także wydatki poniesione na modernizację garażu.

Co należy zrobić, by uzyskać ulgę termomodernizacyjną?

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej zasady nie są tak surowe i skomplikowane, jak może się zdarzyć w kwestii dofinansowań. Chociaż regulacje prawne brzmią skomplikowanie i wobec natłoku informacji można się z łatwością pogubić w tym, co należy, a czego nie należy robić. Warto sięgnąć po informacje ze sprawdzonych źródeł jak na przykład serwis internetowy dotyczący rozliczania podatku PIT. Opisane tam zasady brzmią jasno i w kilku krokach wyjaśniają krok po kroku, co jest konieczne, by móc odpisać sobie określoną kwotę od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że odliczyć można sobie całkowitą kwotę, którą wydało się na zakup materiałów, czy opłacenie działań, które szczegółowo opisane są w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Termomodernizację budynków rozpoczyna się samodzielnie i nie jest tu konieczne korzystanie z usług audytu termomodernizacyjnego, chociaż często jest to jednak polecane działanie. Dzięki audytowi możemy mieć pewność, że za wykonane prace będzie można odliczyć podatek. Na czas trwania realizacji musisz pamiętać o tym, by materiały zgadzały się z listą czynników podlegających odliczeniu. Na szczęście wszelkie zalecenia mają wymiar ogólny i nie muszą to być konkretne materiały wyznaczone przez odpowiedni organ urzędowy. Do Ciebie należy decyzja, jakie materiały kupisz, jaką firmę zatrudnisz i jaką formę dokładnie będzie miało Twoje przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wszelkie prace możesz również wykonać samodzielnie, jeżeli tylko posiadasz odpowiednie umiejętności. Za pracę wykonaną samodzielnie niestety nie przysługuje możliwość odliczenia od podatku.

Zachowaj dowody zakupu i wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. W oświadczeniu podatkowym wartość będą miały tylko te koszta, które potwierdzone są za pomocą faktury VAT. Wszelkie prace wykonane na czarno nie będą brane pod uwagę. Pamiętaj, by ukończyć prace w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od roku rozpoczęcia działań. Urzędnicy zastrzegają dodatkowo, by wydatki odliczać na bieżąco, w każdym roku trwania prac. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że nie trzeba potwierdzenia ze strony audytu energetycznego również po zakończeniu prac. Wystarczy odbiór techniczny lub dokumentacja powykonawcza. Możesz też skorzystać z usług audytora, wybór należy do Ciebie. Jeżeli więc będziesz odliczał wydatki zgodnie z ustaleniami Ministra, masz pewność, że określona kwota zostanie odliczona.

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że nawet jeśli jesteś właścicielem kilku nieruchomości, łączna kwota odliczeń także nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Można zatem uznać, że ulga naliczana jest dla podatnika, a nie dla nieruchomości, które posiada. W nieco lepszej sytuacji są małżeństwa, które zawarły związek ze współwłasnością łączną posiadanych nieruchomości. W takim wypadku kwota określona w ustawie zostaje podwojona. Trzeba jedynie pamiętać, że można odliczyć tylko te faktury VAT, które zostały podpisane nazwiskiem osoby, która ubiega się o ulgę podatkową.

Nawet jeżeli dobro środowiska naturalnego pozostaje dla Ciebie obojętne, nowoczesne sposoby ogrzewania budynków są znacznie bardziej komfortowe i nie przysparzają problemów w trakcie korzystania z nich, co zapewnia wyjątkową wygodę. Warto modernizować miejsce, w którym się żyje, by zapewnić sobie i swoim dzieciom jak najlepsze warunki do życia i rozwoju, również w dalekiej przyszłości.